Råd og utvalg ved IV

Råd og utvalg ved EPT

Oversikt over ledergruppe, utvidet ledergruppe og utdanningsutvalg  ved Institutt for energi- og prosessteknikk.

English version - this page is only available in Norwegian

Temaside om råd og utvalg | Sider merket med utvalg

Ledergruppen ved EPT #

Ledergruppen ved instituttet består av instituttleder, kontorsjef, faggruppeledere og lab-leder. Gruppen har møter hver annen uke og er rådgivende for instituttleder.

Utvidet ledergruppe ved EPT #

Ledergruppen supplert med valgte medlemmer:

  • 2 valgte representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling
  • 1 valgt representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling
  • 1 valgt representant for teknisk-administrativt ansatte
  • 2 valgte studentrepresentanter

Faste vitenskapelig ansatte #

Midlertidige vitenskapelig ansatte #

Teknisk-administrativt ansatte #

Studentrepresentanter #

  • Malene Eldegard Leirpoll (student master)
  • Alexander Riddervold (student master)
  • Clemens Müller (student bachelor)

Mandat for utvidet ledergruppe #

Utvidet ledergruppe er rådgivende organ for instituttleder og skal behandle følgende saker:

  • Strategi og handlingsplaner
  • Strategiske bemanningsplaner
  • Budsjett- og hovedfordeling
  • Forskningssatsinger og –profil
  • Emneportefølje og studieprogram
  • Økonomirapportering
  • Intern organisering
  • Saker av prinsipiell betydning

Utvidet ledergruppe har normalt to møter i semesteret.

Utdanningsutvalget ved EPT #

Utdanningsutvalget består av nestleder for utdanning, representanter for studieprogram ved EPT, labrepresentant og sekretær:

Se også: "Utdanning ved EPT: Hvem er hvem?"

Mandat for utdanningsutvalget #

  • Utvalget er rådgivende til instituttleder
  • Utarbeider strategi for langsiktig utvikling av utdanningstilbud ved EPT
  • Være bindeleddet mellom institutt og programråd for i de ulike studieprogramutvalg som EPT er delaktig i
  • Sikre god kommunikasjon mellom instituttet, studieprogrammene og utdanningsutvalget på fakultet
  • Være programutvalg for EPTs 2-årige programmer som ikke har etablert eget programutvalg
  • Evaluere søknader relatert til innovative undervisningsmetoder og pedagogikk
  • Implementering og resultatoppfølging for NTNUs kvalitetssikringssystem for utdanning
  • Bidra, sammen med instituttets administrasjon og leder, for å sikre god intern kommunikasjon ved EPT relatert til utdanningsaker
  • Bemanning av fag:
    • Bidra sammen med emnekoordinator for planlegging av undervisningsbelastning i emner
    • Ved forskerterminer og permisjoner skal utvalget bidra, sammen med emnekoordinator, å finne løsning for berørte emner
0 Vedlegg
2439 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)