English version – Quartus II

Programinformasjon #

Intel Quartus II (tidligere Altera Quartus II) er programmerbar logisk design programvare. Quartus Prime muliggjør analyse og syntese av HDL-design, som gjør at utvikleren kan kompilere sine design, utføre tidsanalyse, undersøke RTL-diagrammer, simulere designets reaksjon på forskjellige stimuli og konfigurere målenheten med programmereren. Quartus Prime inkluderer en implementering av VHDL og Verilog for maskinvarebeskrivelse, visuell redigering av logiske kretser og vektorbølgesimulering.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Tilgjengelig for Windows og Linux via lisenstjener. 

Benyttes av IE-fak (Institutt for elektroniske systemer). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Quartus II hos Intel Corporation


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1938 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)