Tilbake

Publisering og formidling av helseforskning

Temaside om helseforskning 

Publisere forskningsresultater

Registrere forskningresultat i Cristin 

Formidlingsstøtte ved MH

NTNUs selvhjelpspakke

Krav til publikasjoner #

Forskning og studier som skal publiseres som artikler i tidsskrift i "Vancouvergruppen" må oppfylle visse kriterier:

Regler for forfatter- og medforfatterskap #

Når forskningsresultatene skal publiseres, må prosjektleder påse at reglene for forfatter- og medforfatterskap blir fulgt. Det er prosjektleders ansvar å forsikre seg om den enkelte forsker er kjent med reglene for forfatter- og medforfatter­skap og å kontrollere at reglene blir fulgt. Vancouver-reglene om medforfatterskap oppstiller kriteriene for å bli medforfatter på en vitenskapelig publikasjon.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Opphavspersonen til en tekst har da rett til å avgjøre om den skal publiseres, når og hvor. Videre gir opphavsretten beskyttelse mot at andre kopierer teksten uten å betale vederlag, med mindre kopieringen skjer til privat bruk eller etter reglene om sitat.

Når NTNU har bidratt til forfatterens medvirkning til publikasjonen, skal NTNU krediteres ved at forfatteren oppgir NTNU som adresse. 

0 Vedlegg
3826 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)