Publisering og formidling av helseforskning

Temaside om helseforskning

Krav til publikasjoner #

Forskning og studier som skal publiseres som artikler i tidsskrift i "Vancouvergruppen" må oppfylle visse kriterier:

Studier som prospektivt inkluderer forsøkspersoner til én behandlingsgruppe eller til sammenliknende grupper for å undersøke effekter av helserelaterte endepunkter, må registreres i ClinicalTrials før studieoppstart. NTNU har konto i ClinicalTrials, slik at den enkelte forsker kan registrere sin forskningsstudie. 

Regler for forfatter- og medforfatterskap #

Når forskningsresultatene skal publiseres, må prosjektleder påse at reglene for forfatter- og medforfatterskap blir fulgt. Det er prosjektleders ansvar å forsikre seg om den enkelte forsker er kjent med reglene for forfatter- og medforfatter­skap og å kontrollere at reglene blir fulgt. Vancouver-reglene om medforfatterskap oppstiller kriteriene for å bli medforfatter på en vitenskapelig publikasjon.

Den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket. Opphavspersonen til en tekst har da rett til å avgjøre om den skal publiseres, når og hvor. Videre gir opphavsretten beskyttelse mot at andre kopierer teksten uten å betale vederlag, med mindre kopieringen skjer til privat bruk eller etter reglene om sitat.

Når NTNU har bidratt til forfatterens medvirkning til publikasjonen, skal NTNU krediteres ved at forfatteren oppgir NTNU som adresse. Dette følger av veiledende retningslinjer for kreditering av vitenskapelige institusjoner ved publisering utarbeidet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR) i samarbeid med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og nasjonalt samordningsorgan for helsefaglig forskning (NSG).

Valg av tidsskrift #

En oversikt over de godkjente tidsskriftene på nivå 1 og 2 i de ulike vitenskapsdisiplinene kan være til hjelp når man skal orientere seg i de tidsskriftene som hører til "Vancouvergruppen". NTNUs vedtatte IPR-politikk, punkt 8: åpenhet, publisering og konfidensialitet, er i tråd med skriv fra Forskningsrådet og Universitets- og Høgskolerådet (UHR).

NTNU har som mål at vitenskapelige publikasjoner utgitt av forskere ved institusjonen skal være åpent tilgjengelige. Forskere oppfordres til publisering i tidsskrifter som praktiserer Open Access. Det er viktig at man ikke fraskriver seg retten til Open Access ved inngåelse av kontrakt med det enkelte tidsskrift.

Registrering i Cristin og DIVA #

De fleste vitenskapelige artikkelreferanser blir importert fra databasene ISI eller NORART til systemet Cristin. Import skjer flere ganger i året, men man er på etterskudd i forhold til den publiserte artikkelen. Den enkeltes forskerprofil i Cristin gir lenke til Forskningsresultater i NVI-kategoriene for siste år. Er ikke referansen på denne lista etter at det er gått ei tid, må du registrere den selv. Etter å ha innhentet tillatelse fra medforfattere og utgiver, kan du hente fram den aktuelle referansen og laste opp artikkelen i pdf (fulltekst) ved å klikke på lenken "Lever fulltekstformat". Artikkelen lastes da opp i NTNUs institusjonelle arkiv, DIVA. Etter å ha sjekket publiseringsrettigheter, vil Universitetsbiblioteket om mulig legge artikkelen ut Open Access.

Formidling #

Medisin og helse opptar de fleste, og er ofte tema for de mest populære mediesakene. Det er derfor viktig å bidra med formidling av ny forskning og kunnskap innen medisin og helse, og være en synlig aktør i samfunnsdebatten innen fagområdet.

Formidlingsstøtte ved MH

NTNUs selvhjelpspakke

0 Vedlegg
3598 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)