Tilbake

Publisering og båndlegging av oppgaver

Informasjon til studenter og ansatte om arkivering, (utsatt) publisering, og relatert aktivitet for bachelor- og masteroppgaver ved NTNU.

English version - Publishing and delayed publication of theses

Arkivering i NTNU Open #

Alle bachelor- og masteroppgaver som leveres gjennom bruk av oppgavesettene for bachelor- og masteroppgaver i Inspera Assessment vil arkiveres automatisk i NTNU Open - NTNU sitt institusjonelle arkiv. Dette vil skje når sensuren er endelig for den enkelte oppgave.

Dette betyr ikke uten videre at oppgaven er åpent tilgjengelig.

Merk at oppgaver som får vurderingen "ikke bestått" ikke vil arkiveres, da den ved stryk ikke regnes som en avsluttende oppgave.

Publisering #

Med publisering menes å gjøre oppgaven (inkl. eventuelle vedlegg) åpent tilgjengelig i NTNU Open. Oppgaven er da åpent søkbar og nedlastbar for alle.

NTNU legger opp til og oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon.

De tre kravene som må være på plass for at publisering skal skje er:

Merk at om man ikke ønsker at vedlegg skal bli publisert sammen med oppgaven, så kan publiseringsgruppen til universitetsbiblioteket kontaktes når oppgaven er tilgjengelig i NTNU open, så kan man fjerne tilgangen til den aktuelle filen.

Publiseringsavtale #

Om du sier ja til å publisere din bachelor-/masteroppgave ved innlevering av oppgaven i Inspera Assessment, så godkjenner du samtidig gjeldende publiseringsavtale. Gjeldende publiseringsavtale er versjon 1.0, og den ligger som vedlegg nederst på denne wikisiden, eller du kan laste ned publiseringsavtalen her.

Studentens valg #

Studenten eier sitt eget åndsverk, og har derfor et valg om hun eller han ønsker å publisere oppgaven sin. Dette er et valg som gjelder i et ubegrenset tidsrom, kun inntil en eventuell ombestemmelse av forfatteren. NTNU oppfordrer sterkt til publisering av alle bachelor- og masteroppgaver. Dette er synliggjøringen av NTNU sin produksjon. Det er også muligheten til å senere kunne laste ned og se på - eller dele - oppgaven med familie, venner og andre interesserte.

Utsatt publisering #

Utsatt publisering (tidligere ofte omtalt som båndlegging) er noe som avtales unntaksvis, og på et tidspunkt før innlevering. Dette kan skje gjennom en samarbeidsavtale med en bedrift/ekstern virksomhet, eller gjennom andre avtaler hvor instituttet er involvert. Oppgaven med tilhørende metadata vil da ligge på vent til datoen for utsatt publisering er passert, og deretter sendes til arkivering/publisering.

Utsettelsen legges inn på din oppgave i Inspera Assessment av administrasjonen på ditt institutt; det er derfor viktig at slike avtaler gjøres i samarbeid med instituttet.

Vanlige årsaker for utsatt publisering kan være dersom oppgaven er tenkt benyttet i senere arbeid med tanke på publikasjon eller høyere grad, eller at man samarbeider med en bedrift som jobber på dette området i et konkurranseutsatt marked. 

Fortrolig eller strengt fortrolig innhold #

Hovedregelen er at besvarelser kan og skal leveres gjennom bruk av Inspera Assessment.

Dersom en besvarelse klassifiserer som fortrolig eller strengt fortrolig, skal den ikke leveres i Inspera Assessment. 

Definisjonen NTNU legger til grunn for fortrolig og strengt fortrolig er å finne på wikisiden for lagring av filer og dokumenter

2 Vedlegg
11156 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)