Publisere masteroppgaven elektronisk

Når du leverer masteroppgaven din gjennom NTNU sitt eksamenssystem (Inspera Assessment), vil oppgaven bli automatisk arkivert og publisert i NTNU Open - se wikisiden Publisering og båndlegging av oppgaver. Om du leverer på annen måte, skal du levere en elektronisk versjon, som vil bli arkivert og publisert i NTNU Open av NTNU Universitetsbiblioteket.

English version - Publish your master thesis electronically


Bibliotektjenester for studenter | Bibliotektjenester for ansatte


Hva innebærer det at masteroppgaven blir publisert elektronisk? #

Når du leverer den elektroniske versjonen av masteroppgaven din, skal du samtidig krysse av på om du godtar at selve oppgaven blir elektronisk tilgjengelig i NTNU Open - se wikisiden Publisering og båndlegging av oppgaver

NTNU Open er NTNUs arkiv og publiseringstjeneste for vitenskapelige publikasjoner.

Du krysser av på om du gir NTNU tillatelse til å

 • Publisere masteroppgaven din i fulltekst (åpen tilgang/open access) i NTNU Open eller ikke. Oppgaven blir uansett arkivert i NTNU Open, men krysser du av på “Nei” her vil bare forfatter, tittel, fakultet, institutt og sammendrag være synlig for andre.
 • Bruke og låne ut masteroppgaven din i ubegrenset tid, bare en for en begrenset periode eller aldri.  

Når oppgaven din er sensurert og godkjent sørger så Universitetsbiblioteket for at den elektroniske versjonen av oppgaven blir arkivert og publisert i NTNU Open. Klausulerte og båndlagte masteroppgaver kan gjøres tilgjengelig i NTNU Open etter at klausulering- eller båndleggingsperioden er over.

Hvorfor publisere med åpen tilgang? #

 • Oppgaven blir oppbevart i NTNU Open og vil alltid være tilgjengelig for deg og andre via en permanent nettadresse.
 • Publisering på nettet betyr markedsføring av deg som person for omverdenen, for eksempel potensielle arbeidsgivere.
 • Ser du på andres oppgaver i biblioteket mens du skriver? De andre vil gjerne se på din!
 • NTNU Open blir indeksert av Google og Google Scholar, Googles akademiske søkemotor.
 • Masteroppgaven din være mulig å finne også via andre nasjonale og internasjonale informasjonstjenester, fordi NTNU Open følger den internasjonale OAI-standarden (Open Archives Initiative) for utveksling av metadata.
 • Du beholder opphavsretten til oppgaven, mens NTNU får lov til å publisere den i NTNU Open.
 • OBS! Hvis teksten din er publisert andre steder og du har skrevet avtale om å overføre opphavsrettigheter til et forlag, må du få tillatelse fra forlaget før du kan publisere teksten din i NTNU Open.

Bruk av tekster du finner i NTNU Open #

 • Hvis du gjengir noe fra tekstene skal du bruke sitat og henvisninger som vanlig.
 • Hvis du skal lenke til en tekst som ligger i NTNU Open, skal du lenke til siden hvor all informasjonen om masteroppgaven står, ikke til PDF-filen med selve masteroppgaveteksten.

Se også #

Kontakt #

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket

1 Vedlegg
17572 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)