Søk opptak -...

Prosjekttilbud - Forskerlinjen - Medisinstudiet

Her legges det ut prosjekttilbud som er særskilt meldt inn av veiledere. Få ideer til forskningsprosjekter og tematiske forskningsområder ved å se på  instituttenes web-sider, oversikt over instituttgrupper og forskergrupper. Ta gjerne direkte kontakt med gruppenes kontaktpersoner for mer informasjon. 

Human bocavirus and other virus in children with airway infections  #

Background: Children have on average six respiratory tract infections (RTI) each year. The majority are mild infections in upper airways, but some may involve lower airways, leading to more severe manifestations and need of hospitalization. In well-vaccinated children, the rate of bacterial RTIs have decreased, whereas the causative impact of viruses is likely to have increased. Recent years, new airway viruses have been detected. As an example, human bocavirus (HBoV), belonging to the parvovirus family, was detected in 2005. Genotype HBoV1 often appears simultaneously with other viruses and in healthy children, as well as in children with RTI, but still, we have docuented that HBoV1 is likely to cause RTI in children.

Aim: In this project, we aim to describe the epidemiology and clinical findings in children infected with HBoV1.

Methods: We have a dataset consisting of approximately 5000 children hospitalized with RTI and 600 controls, who were enrolled into a cohort study during an eleven yearlong period from 2006 – 2017. The presence of 17 viruses and several bacteria have been assessed, using modern nucleic-acid based methods and culture techniques. HBoV1-DNA appears in approximately 5-10% of both cases and controls, but mRNA mainly appears among those with RTI. Co-detection of one or more other viruses is common in both cases and controls. The task is, in a population based study, to describe the incidence of HBoV1 single infections (defined as a positive HBoV1-mRNA and/or high HBoV1-DNA level), among hospitalized children in Sør-Trøndelag county, describe the clinical manifestations in those with true HBoV1 infection, and explore the impact of co-detections of other viruses.

Research student thesis: The dataset may be used to write 2-3 papers. To fulfill a PhD, the student have various options, e.g. study the excretion time in HBoV1 infected children.

Research group and mentors: The study is a part of the studies in the CAIR-group. Mentors will be associate professor Andreas Christensen and Professor Henrik Døllner,  IKOM.

Other studies: In the same dataset, we have also data on other viruses such as adenoviruspara-influensaviruses and rhinovirus, to be used in other research student projects.

In addition, the research group have access to a large dataset with respiratory samples and clinical data from 3000 children hospitalized with respiratory infections at 5 major Norwegian hospitals, which may be used in research students projects.

**Kognitiv svikt etter hjerneslag** #

Årlig rammes ca. 12.000 personer i Norge av hjerneslag, og antallet personer som lever med ettervirkningene av hjerneslag er høyt og økende. Omtrent 10% får demens som følge av et førstegangshjerneslag og 30% av de som har hatt hjerneslag flere ganger. I tillegg til de som får demens, er det også mange som får mild kognitiv svikt. Demens og kognitiv svikt etter hjerneslag er en stor belastning både for den enkelte pasient, pårørende og samfunnet.

I perioden 2015-2020 gjennomføres en stor oppfølgingsstudie av pasienter med hjerneslag som ble innlagt ved fem norske sykehus, The Norwegian Cognitive Impairment After Stroke study (NorCOAST). Studien har inkludert 815 pasienter og er i 2020 ferdig med å følge opp pasientene i tre år etter hjerneslaget. Studien kartlegger kognitiv svikt etter hjerneslag for å gi svar på hvor vanlig det er, hvilke kognitive domener som rammes, hvordan den kognitive funksjonen endres over tid og hvilke faktorer som påvirker kognisjon etter hjerneslag.

NorCOAST-studien har etablert et nasjonalt forskernettverk for kognitiv svikt etter hjerneslag og det er mange pågående forskningsprosjekter tilknyttet studien, både ph.d-prosjekter, postdoktorprosjekter, masteroppgaver, hovedoppgaver og en forskerlinjeoppgave. Aktuelle prosjekter for en forskerlinjestudent kan være å se på

  • svikt i spesifikke kognitive evner (rom-retningssans, eventuelt språk)
  • hvordan genetiske forhold innvirker på kognitiv svikt etter hjerneslag
  • sammenhengen mellom hvordan pasienten selv opplever sin situasjon etter hjerneslaget og hvilken svikt kognitive tester viser

Studien er svært interessert i videre samarbeid med forskerlinjestudenter og vi ber om at interesserte studenter kontakter oss snarest for en uforpliktende prat.

Kontaktpersoner: Ingvild Saltvedt ingvild.saltvedt@ntnu.no og Rannveig Eldholm rannveig.s.eldholm@ntnu.no, begge Institutt for Nevromedisin og bevegelsesvitenskap og Avdeling for geriatri, St.Olavs hospital 

#

#

For å få vite mer om forskerlinjestudiet og hvordan finne prosjekt/veileder, ta kontakt med faglig leder for forskerlinjen, professor Anna Bofin, eller Cicilie Nordvik #

Vi anbefaler også å ta kontakt med forskerlinjestudentene selv gjennom studentenes egen linjeforening, Signifikant.

0 Vedlegg
8008 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)