Prosjektstyring i iAccess

Dette er en beskrivelse av hvordan du kan bruke iAccess til å skaffe deg oversikt over den økonomiske statusen på prosjektene dine.

Temaside prosjekt | Sider merket BOA  eller iAccess

Logg inn i iAccess

Finne frem til prosjekt #

For forstørret skjermbilde - klikk på bildene.

Finne prosjekt i iAccess

iAccess starter alltid i det skjermbildet du avsluttet det i sist gang du var pålogget.

For å finne frem til et prosjekt du vil se på gjør du følgende:

 1. Velg Prosjekter i menyen til venstre
 2. I nedtrekksmenyen for prosjekter har du to valg
  1. Mine åpne prosjekter  – Dette er da prosjekter som er aktive pr. i dag
  2. Mine prosjekter – Alle, både aktive og avsluttede prosjekter
 3. For å se tilgjengelige prosjekt trykk på pilen til høyre på linjen. Da kan du rulle deg gjennom dine (åpne eller alle) prosjekter, og velge det prosjekt du ønsker mer informasjon om.
 4. Hvis du vil se alle dine prosjekter i en liste trykker du ikonet øverst til høyre

Du får da frem følgende bilde hvor du kan velge prosjekt utfra ulike filtre/kriterier. For tips hvordan du skal kunne finne frem til ønsket prosjekt dersom du har ansvar for mange prosjekter henvises det til Finne riktig prosjekt blant mange (lenke til avsnitt lenger nede i dokumentet)

Oversikt over prosjekt #

Prosjektstyring illustrasjon

 1. Det er totalt 5 faner som gir deg vesentlig informasjon om prosjektet. På oversiktsfanen får du et bilde av den økonomiske situasjonen (se pkt. 2 – 4), mens du på de øvrige fanene får annen informasjon av mer statisk karakter.
 2. Overordnet budsjett og regnskap – pr. i dag – for det prosjektet som er valgt
 3. (Vises kun på hovedprosjekt) – Budsjett og regnskap pr. i dag for prosjektet som helhet; dvs. hovedprosjekt inklusive alle delprosjekter
 4. Direkte tilgang til å kjøre rapporter for det prosjekt som er valgt

 Grafen i pkt. 2 – 3 viser grønt når 0-90% av budsjettet er brukt opp, gult ved 90 – 100% av budsjettet brukt og rødt hvis kostnadene er høyere enn budsjettet.

Grafen er avhengig av at det er registrert et budsjett, så hvis det ikke er registrert budsjett vil det vises 0.

Graf budsjett

På enkelte av fanene, f.eks. Delprosjekter og fakturahistorikk er det lenker til mer informasjon. På linjene vil det da være en lenke til venstre:

Prosjektstyring4

Finne riktig prosjekt blant mange #

Prosjektstyring illustrasjon iaccess

En del kolonner har et ikon ..x.. over seg, sammen med et felt for skrive inn søkekriterier. Det betyr at når du skriver noe i en av disse kolonnene søkes det hvor som helst i teksten i kolonnen, se eksempelet hvor det er søkt etter laks, noe som gir 2 treff.

Hvis du ønsker å nullstille søket trykker du X lengst til venstre på linjen

Prosjektstyring 7

Andre kolonner har mulighet til å filtrere basert på verdier, disse har ikonet >= over seg.

Det er også mulighet til å sortere på alle kolonner, ikonet for sortering fremkommer når du holder musepekeren over kolonnenavnet. Når du da trykker på kolonneoverskriften vil tabellen bli sortert etter innholdet i kolonnen. Dersom du i stedet ønsker å sortere motsatt vei trykker du en gang til på overskriften.

Rapporter #

For informasjon om hvordan du skal bestille rapporter og få dem til å vise den informasjonen du er ute etter henvises det til Økonomirapporter iAccess 

Der finner du:

 • Generell hjelp til å angi prosjektparametre
 • Hjelp til filtrering av data i rapportene

Kontakt #

Hvis du trenger støtte til bruk av Maconomy, kontakt prosjektøkonomen som er tilknyttet prosjektet/ ditt institutt.

Prosjektstøtte - kontaktpersoner

Ved ytterligere spørsmål eller systemfeil send henvendelse til kontakt@okavd.ntnu.no

7 Vedlegg
1479 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)