Tilbake

Prosjektstyre - campusutvikling

Prosjektstyre for NTNUs campusutvikling i perioden 2016-2025.

Temaside om råd og utvalg

Rektor er prosjekteier og prosjektstyret er rektors rådgivende organ i rollen som prosjekteier og i ledelse av prosjektsjefen.

Prosjektstyrets rolle:

 • Påse måloppnåelse med basis i grunnlagsdokumentene
 • Påse god budsjett og økonomistyring
 • Påse god fremdriftsstyring
 • Bistå rektor i rollen som prosjekteier og i ledelse av prosjektsjefen

Medlemmer #

 • Anne Borg, konstituert rektor (leder)
 • Olaf Melbø, ÅF Norge
 • Reidar Bye, SINTEF
 • Anne Borg, prorektor for utdanning
 • Anne Kristine Børresen, dekan, Det humanistiske fakultet
 • Marit Reitan, dekan, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
 • Frank Arntsen, økonomi- og eiendomsdirektør
 • Ida Munkeby, Organisasjonsdirektør
 • Studentrepresentant
 • Sturla Søpstad, Fagforeningsrepresentant

Møteplan 2018 #

Vår 2018: #

Torsdag 15. februar kl 12.00 - 16.00

Fredag 23. mars kl 09.00 - 13.00

Fredag 27. april kl 09.00 - 13.00

Onsdag 30. mai kl 09.00 - 13.00

Fredag 22. juni kl 09.00 - 13.00

Møteplan 2017 #

Høst 2017: #

Torsdag 24. august kl 12.00 - 16.00 - referat

Mandag 2. oktober kl 12.00 - 16.00 - avlyst

Fredag 27. oktober kl 09.00 - 13.00 - avlyst

Fredag 24. november kl 13.00 - 16.00 - avlyst

Mandag 18. desember kl 13.00 - 16.00

Vår 2017: #

Fredag 27. januar kl 09.00-13.00 - Avlyst

Mandag 20. februar kl 12.00-15.00 Referat (pdf)

Fredag 24. mars kl 11.00-13.00 - Avlyst

Mandag 24. april kl 12.00-16.00 Referat (pdf)

Torsdag 18. mai kl 12.00-16.00 Referat (pdf)

Fredag 9. juni kl 12.00-16.00 - Avlyst

Møteplan 2016 #

Fredag 4. mars kl 13.00-16.00 Referat (pdf)

Mandag 4. april kl 14.00-18.00 Referat (pdf)

Mandag 9. mai kl 16.00-20.00 Referat (pdf)

Tirsdag 7. juni kl 11.00-13.00 Referat (pdf)

Fredag 26. august kl. 12.00-16.00 - Avlyst

Onsdag 14. september kl. 15.00-19.00 Saksliste (pdf) Referat (pdf)

Fredag 14. oktober kl. 09.00-13.00 Saksliste (pdf)Referat (pdf)

Onsdag 23. november kl. 14.30-18.30 - Avlyst

Mandag 12. desember kl. 08.30-12.00 Saksliste (pdf)

13 Vedlegg
7595 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)