Søk om...

Prosjektetableringsstøtte - søknadsbeløp

Oversikt over maksbeløp for søknader innenfor de ulike kategoreien og fordeling på trinn 1 og 2. 

Ser du etter noe annet? Søk om prosjektetableringsstøtte | Sider merket med "Horisont 2020"

PES søknader - maksbeløp for prosjektetableringsstøtte
Søknadstype Maksbeløp (NOK) Trinnfordeling (indikativ)
Koordinerte multi-partner søknader (RIA / IA) 200.000 1.tr: 100.000, 2.tr 100.000
ERC –  NTNU som vertsinst 75.000  
Partnersøkn. med arb.pakke ansvar (RIA/IA) 50.000 1.tr: 25.000, 2.tr: 25.000
Partnersøkn. uten arb.pakke ansvar 25.000 1.tr 20.000, 2.tr 5.000
Koordinerte, multi-partner (CSA) 75.000  
Mono-partner søknad (CSA) 50.000  
Partnersøkn. (CSA) 25.000  
Koordinerte MSCA-ITN 100.000  
Partnersøkn. MSCA-ITN 50.000  
Koordinerte MSCA-RISE 50.000  
Partnersøkn. MSCA-RISE 25.000  
MSCA-COFUND 25.000  
Individuelle MSCA-IF søknader, inn & ut  15.000  
Koordinerte søknader i randsonen av H2020  100.000  
Partnersøknader i randsonen av H2020 50.000  
Støtte til kontraktsforhandlinger for koordinatorer 25.000  

Forklaring av forkortelser på type søknader

- RIA (Research and Innovation Action) IA (Innovation Action)
- CSA (Coordination and Support Action)
- MSCA (Marie Sklodowska-Curie Actions);  ITN (Innovative Training Network); RISE (Research and Innovation Staff Exchange); IF (Individual Fellowship)
 
Trinnfordelingen er indikativ - dvs at man kan avvike fra disse trinnsatsene så lenge totalsummen ikke overstiges. 
 
0 Vedlegg
5565 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)