Prosjektbeskrivelse - doktorgrad

English version: Project description - PhD
Temaside om doktorgrad | Sider merket med doktorgrad 


Utarbeide prosjektbeskrivelse #

For mange ph.d.-kandidater vil den første tiden handle om å orientere seg i fagmiljøet og utarbeide den endelige prosjektbeskrivelsen. Dersom du har fått opptak på grunnlag av en foreløpig prosjektbeskrivelse skal du levere en fullstendig prosjektbeskrivelse senest tre måneder etter opptak på programmet. Arbeidet med den endelige prosjektbeskrivelsen utføres normalt i nært samarbeid med veileder.

Fullstendig prosjektbeskrivelse skal normalt være på 5–10 sider og skal inneholde følgende punkter:

  • Gjøre rede for tema, problemstillinger, teori og metode
  • Vurdere risiko ved prosjektet
  • Faglig redegjørelse for prosjektet
  • Framdriftsplan
  • Redegjøre for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares

Unngå forkortelser i avhandlingens tittel – om de ikke er allment kjent. 

På de individuelle ph.d.-programsidene kan du eventuelt finner mer informasjon om krav til prosjektbeskrivelse på ditt program.

Fakultetsvise spesifikasjoner #

Ved AD og HF skal fullstendig prosjektbeskrivelse normalt leveres sammen med søknaden om opptak.

Ved MH skal fullstendig prosjektbeskrivelse være på 3-5 sider og leveres sammen med søknad om opptak.

Ved NV skal fullstendig prosjektbeskrivelse signeres av deg og din veileder før det sendes til ditt institutt.

Ved IE skal fullstendig prosjektbeskrivelse signeres av deg, veileder og instituttet.

Maler #

Noen fakultet har egne maler for prosjektbeskrivelsen som kan hjelpe deg i arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Selv om disse malene er utarbeidet for enkelt fakultet, kan de være til nytte for ph.d.-kandidater fra andre fagområder.

HFs huskeliste for prosjektbeskrivelse
IEs mal (på engelsk)
IVs mal

0 Vedlegg
21273 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)