Programvareoversikt

Programvare for matematikk og statistikk til NTNU

En oversikt over matematikk- og statistikkprogram, tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU.

English version - Software for NTNU math and statistics

Ser du etter noe annet? Temaside fom å laste ned programvare for studenter og å laste ned programvare for ansatte | Sider merket med programvare

Tilgjengelighet #

IT-avdelingen ved NTNU (NTNU IT) kjøper og leier programvare til NTNU for forskning og undervisning. De fleste av disse programmene kan også installeres på  private maskiner for bruk i studietiden. NTNU har site-lisenser og volumavtaler for programvaren. Noen av programmene er også tilgjengelig i NTNUs Programfarm.

Mange av programmene du har tilgang til som student og ansatt er tilgjengelig  fra software.ntnu.no med en nettleser. For mer informasjon, se artiklene om programvare for studenter og programvare for ansatte.

Alle programmene i denne oversikten kan både ansatte og studenter installere, også på private maskiner.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Numerisk matematikk #

Subrutinesamlinger fra NAG #

NTNU har avtale for subrutinesamlinger (subrutinebibliotek) fra Numerical Algoritm Group (NAG). Subrutinene i en slik samling  brukes ved programmering. Merk at subrutinebibliotekene nå også kan benyttes fra flere programmer og dermed gi brukerne av disse programmene en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter. Dette gjelder Matlab, Excel, LabVIEW og statistikkprogrammet R.

Avtalen som omfatter bibliotekene er kun for PC-er med Intel 32 bit- og 64 bit-prosessorer. Avtalen dekker alle kompilatorer for operativsystemene Windows og Linux.

Vi har bibliotek for følgende språk for en rekke kompilatorer:

  • Fortran
  • Fortran Library for .NET (Dette er nytt og  inneholder et utvalg av Fortran Library)
  • C og C++
  • Java. NAG Library for Java er en samling Java  "wrappers" for å bruke  NAG Fortran Library fra Java-program.

Det er også en egen utgave for bruk i Matlab - NAG Toolbox for Matlab.

For mer informasjon, se våre nettside om NAG numeriske subrutinebibliotek.

Blant de tilgjengelige utgavene, finnes Windows DLL-bibliotek for Fortran- og C-biblioteket. Dette er bibliotek som kan benyttes fra blant annet Excel, Visual Basic og C++. For mer om informasjon, se Introduction to the NAG DLLs.

NAG har meget god dokumentasjon for brukerne. Denne blir installert sammen med biblioteket, og er også tilgjengelig via NAGs nettsider. Beskrivelsen av hver subrutine inneholder et fullstendig programeksempel hvor rutinen er brukt. Det er også med data for kjøring av eksemplet. Eksemplene er meget nyttige, da de for eksempel kan endres til å dekke det vi selv skal løse. Disse bibliotekene inneholder også subrutiner for statistikkberegning.

For mer informasjon om bruk av NAG-programvaren fra andre program, se Why Use NAG  samt:

Matlab #

Matlab er NTNUs mest brukte program for numeriske beregninger. I tillegg til hovedprogrammene Matlab og Simulink, finnes en rekke toolboxer for ulike oppgaver.

NTNU har en avtale for ansatte og studenter med 64 toolboxer. Ansatte kan installere programmet frittstående (mest brukt), eller bruke en lisenstjener. Studenter installerer programmet frittstående. Med frittstående installasjon menes at brukeren kan benytte programmet uten å være tilknyttet NTNUs interne nett.

Matlab er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.

Merk nye måter å bruke Matlab på:

Matlab Online
Bruk Matlab fra en nettleser. Vi får interaktiv tilgang til Matlabs brukergrensesnitt – til alle kommandoer og funksjoner. Vi kan utføre beregninger, vi kan lage, lagre  og utføre Matlab program (script). Vi kan dele data og filer med andre Matlab brukere.

Matlab Mobile:
Vi kan utføre beregninger i Matlab fra vår mobiltelefon og vårt nettbrett.  Det foregår ingen beregninger i  mobilen eller nettbrettet – det  foregår I Matlab Online eller i Matlab på en datamaskin.

Vi bruker Matlab Mobile App for Android og IOS. Vi kan  sette opp en forbindelse til Matlab Online og til en eller flere datamaskiner på Internett.  Datamaskinen kan være en PC, en Mac og en Linux-maskin. Vi  kan så utføre beregninger der vi er oppkoplet. Matlab må være startet på datamaskinen vi har koplet oss til, og kommandoen «Connector on» må være utført i Matlab.

Matlab Drive på PC og Mac. Dette er en tjeneste for PC og Mac. Med denne tjenesten er de samme Matlab-filene tilgjengelig både på våre PC/Mac-er, i Matlab Online og i Matlab Mobile.

For mer informasjon om Matlab, Matlab Online, Matlab Mobile, lisensavtalen og tilgjengelige toolboxer, se Matlab

Matlab og NAG Fortran library: NAG Toolbox for Matlab #

Med NAG Toolbox for Matlab har en gjennom Matlab tilgang til alle subrutiner i NAGs subrutinebibliotek, og får derved en stor utvidelse av matematiske løsningsmuligheter i Matlab. Alle subrutinene i NAG brukes som interaktive funksjoner i Matlab, og utgjør mer enn 1500 funksjoner. Hele brukerhåndboka for NAG-rutinene er tilgjengelig fra Matlab.

Toolboxen er tilgjengelig for Windows og Linux.

NAG Toolbox for Matlab  er i campus\Matlab på Progdist. Se filen campus\Matlab\NAG_Installasjon.txt for mer informasjon og for lisensnøkler.

For mer informasjon om toolboxen, se:  NAG Toolbox for Matlab og http://www.nag.co.uk/numeric/MB/start.asp

Bruk Maple fra Matlab:  Maple Toolbox for Matlab. #

Med i Maple er Maple Toolbox for Matlab. Med denne toolboxen kan brukere av Matlab benytte programmet Maple. Maple er mest kjent som program for symbolsk beregning, men er også utviklet til brukes for numeriske beregninger. Det kan således være et supplement til Matlab. Med Maple kan en beregne med høy numerisk nøyaktighet.

Se også:

Octave og Scilab #

Gratisalternativer til Matlab

Maple #

Maple er også et program for numeriske beregninger. Mable er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.  

For mer informasjon om Maple og NTNUs lisensavtale, se Maple.

Bruk Matlab fra Maple: Matlab package in Maple – Matlab@Link.

Dette er et sett med funksjoner for utføring av numeriske beregninger i Matlab fra Maple, og kommandoer for oversetting av Matlab-programkode til Maple-programkode.

Det finnes en del Maple-funksjoner for direkte bruk av Matlab. I tillegg kan alle Matlabs funksjoner benyttes ved hjelp av funksjonen evalM. I Maple, velg Help - Maple Help (Ctrl og F1).  Skriv "Matlab" i søkefeltet. Du får da tilgang til en rekke brukerveiledninger, blant annet om funksjonene mot Matlab.

For mer informasjon, se Matlab Connectivity 

Mathcad #

Mathcad er et matematikkprogram for tekniske beregninger og også for dokumentasjon av beregningene.

For mer informasjon om programmet og bruk av det, se informasjon hos vår leverandør Alfasoft   og hos produsenten PTC 

Symbolsk matematikk #

Maple  #

Et Maple worksheet inneholder både beregninger, tekst og grafikk. Matematiske utrykk skrives ut med standard matematisk notasjon, både på skjerm og skriver, noe som gjør det enkelt å lage høykvalitetsdokumenter. En kan også eksportere formler i Postscript- og LATEX-format.

Maple er tilgjengelig for Windows, Mac og  Linux.

For mer informasjon, se Maple

Maple Toolbox for Matlab. #

Maple Toolbox for Matlab leveres sammen med Maple.

I Matlab kan en med denne toolboxen benytte Maple både til symbolsk beregning (formelberegning) og numerisk beregning. Maple er et tillegg og et godt alternativ til Symbolic toolbox i Matlab. Når Maple installeres på en PC hvor Matlab er installert, vil Maple Toolbox for Matlab installeres samme sted som andre Matlab-toolboxer og vises i  Matlab. Maple Toolbox for Matlab inneholder en rekke funksjoner for bruk mot Maple. Alt en kan gjøre i Maple kan en i tillegg utføre fra Matlab gjennom en kommando kalt maple.

En kan også installere denne toolboxen for seg etter at Maple og Matlab er installert  ved hjelp av MapleToolbox.bat  i Maple-katalogen på PC-en.

For mer informasjon, se Utvid Matlab ved bruk av Maple og Nag

Se også Matlab Connectivity

Symbolic Math Toolbox i Matlab #

Denne toolboxen er tilgjengelig for både ansatte og studenter. For mer informasjon, se http://www.mathworks.se/products/symbolic/

Statistikk #

SPSS #

SPSS et omfattende og mye brukt statistikkprogram. Det består av SPSS Base og en rekke tilleggsmoduler. Programmet er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NTNU.

SPSS finnes for Windows og Mac.  For mer informasjon, se SPSS

Minitab og Minitab Express #

Minitab er et interaktivt statistikkprogram, og er mye brukt i undervisningen på NTNU. Programmet kan blant annet gjøre utregninger og statistiske analyser, og kan fremstille disse grafisk.

Minitab Express er en utgave av programmet for bruk i undervisning i  grunnleggende statistikk

Minitab er tilgjengelig for Windows, og Minitab Express både for Windows og Mac.

For mer informasjon, se Minitab.

Stata #

Stata er en komplett og kraftig statistikkpakke. Programmet inneholdet alt fra grunnleggende statistikk til avanserte metoder og analyser. I tillegg er det mange og gode metoder for å produsere grafer og statistiske plott.

NTNU har  en avtale for Stata/MP for  ansatte og studenter

For mer informasjon, se Stata

NVivo #

NVivo er et program for analyse av kvalitative data. NVivo hjelper en med å få oversikt over og å analysere ustrukturert informasjon i dokumenter, intervjuer, bilder, lyd, video, regneark og databaser.

NVivo er tilgjengelig for Windows og Mac.

For mer informasjon, se NVivo

R #

R er et programmeringsspråk og programvaremiljø gitt ut under GNU General Public License. R er beregnet på statistiske beregninger og grafikk. R brukes i blant annet i statistikkundervisning ved NTNU.  

R er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux

For mer informasjon om programmet, se http://www.r-project.org/index.html

For å komme i gang med R, se Introduction to R

For informasjon om bruk av subrutiner i NAG Subroutine Library, se: http://www.nag.co.uk/numeric/R/r-overview

Statistics Toolbox i Matlab  #

Matlab-avtalen  inneholder Statistics Toolbox.

Toolboxen er tilgjengelig for Windows, Mac og Linux.  

For mer informasjon, se: http://www.mathworks.com/products/statistics/

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer. 

0 Vedlegg
24126 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)