Programfarm

Programfarm med iPad og iPhone

Med Programfarm kan du kjøre mange programmer uten å ha dem installert på din egen maskin . Denne brukerveiledningen gjelder Programfarm med iOS på iPhone og iPad. For en generell forklaring av hva Programfarmen går ut på, se her: Programfarm.

English version Software Farm for iPhone and iPad 

Ser du etter noe annet? Temasider om Programvare for studenter eller for ansatte | sider merket med Programfarm.

Tilgjengelig for #

Programfarmen er tilgjengelig for studenter og ansatte ved NTNU.

Program for tilkobling: Microsoft Remote Desktop #

Du trenger en applikasjon av typen Remote Desktop Client for å få tilgang til Programfarmen. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Remote Desktop. Dette virker på iPhone 5 og nyere og på iPad2 og nyere. For eldre versjoner (iPhone 4 og 4S) trenger du en app som heter Parallels Client (legacy), men denne appen støtter kun tilkobling til windowsskrivebord.

Denne brukerveiledningen gjelder utelukkende for Microsoft Remote Desktop.

Installasjon av Microsoft Remote Desktop #

Det første du må gjøre er å laste ned appen fra App Store

Når appen er ferdig installert starter du den opp. Dette er skjermbildet du vil få opp:

Tre måter å bruke Microsoft Remote Desktop på #

  1. Direkte tilgang til enkeltprogrammer gjennom lokal meny i Microsoft Remote Desktop: "Remote Resources".  Dette er den suverent enkleste måten, og derfor den som er anbefalt.
  2. Åpne Programfarmens 3 windowsskrivebord: officefarmadminfarm eller calcfarm. Dette er hendig hvis du har behov for å jobbe i et windowsmiljø, hvor du har behov for å ha flere programmer fra Programfarmen åpne samtidig. Men det kan bli litt smått og plundrete på en mobiltelefon.
  3. Bruke Programfarmens web-grensesnitt "RDWeb": nettleser + MSRD som hjelper. Dette er en veldig hendig måte for brukere av Windows-PC, men for andre klienter blir det gjerne tungvint.  Den må sies å være for "spesielt interesserte".

Metode 1 (anbefalt): Direkte tilgang til enkeltprogrammer: "Remote Resources" #

Oppsett av remote resources #

I oppstartsbildet til appen velger du Remote Resources.

Da får du opp følgende utfyllingsskjema.

Skriv inn følgende i feltene:

URL: https://farm.ntnu.no/RDweb/Feed/webfeed.aspx

User name: win.ntnu.no\<brukernavn>

Password: <passord>

Trykk deretter på Save.

Kort om bruk av Remote Resources #

Nå vil det dukke opp en liste over alle programmene som tilbys på officefarmen i en meny.

Trykk på programmet du ønsker å starte. Første gangen du starter et program vil du få opp en uforståelig melding om sertifikater.

Her er det bare å klikke på "Connect always".

<Her skal det kommet et skjermbilde som teksten i avsnittet under henviser til...>

Som vi ser av bildet, er det et sort felt øverst på skjermen med tre symboler som angår bruken av MS Remote Desktop. Det første symbolet er en styrespak sett ovenfra. Den brukes til zoom og manøvrering. Det andre symbolet er navnet på programmet som kjører, og det tredje ikonet er et tastatur. For bruken av disse, se avsnittet  "Mer om bruk av Microsoft Remote Desktop og Remote Resources", nedenfor.

Metode 2: Tilkobling til programfarmens Windows-8-skrivebord #

Dette kan bli litt smått og plundrete på mobil, men er fullt brukbart. Funksjonen er fin å bruke hvis du trenger å jobbe i et windowsmiljø på iPaden/iPhonen, f.eks. når du har bruk for å ha flere programmer fra Programfarmen oppe samtidig.

3 tilgjengelige windowsskrivebord #

Programfarmen har 3 windowsskrivebord tilgjengelig:

  • adminfarm, med kontorprogrammer og allmenne programmer for ansatte
  • officefarm, med kontorprogrammer og allmenne programmer for studenter og eksternt tilknyttede brukere.
  • calcfarm, med matematisk orienterte programmer, f.eks. Matlab og SPSS.

Oppsett av Microsoft Remote Desktop (eksternt skrivebord) #

I oppstartsbildet til appen velger du New Remote Desktop.

Da får du opp et utfyllingsskjema:

Skriv inn følgende i feltene:

Connection Name: gi oppkoblingen et navn, f.eks. Officefarm eller numbercrunchingfarm.

PC name: her skriver du adressen til det eksterne skrivebordet, enten officefarm.ntnu.no eller calcfarm.ntnu.no

La resten av feltene være blanke. Trykk på Save. Oppkoblingen du nettopp laget er nå tilgjengelig fra MS Remote Desktop sin hovedmeny, under overskriften Remote Desktops.

<Skjermbilde her ......>

Velg din nylagde skrivebordsforbindelse, og du får opp dette skjermbildet:

Du vil bli spurt om brukernavn og passord.

Her skriver du inn win.ntnu.no\<brukernavnet ditt>.

Vi ser at det er mulig å skrive inn passord her også, og å lagre brukenavn og passord ved å velge "Store credentials".

Hvis du nå trykker på "Logon" uten å ha skrevet inn og/eller lagret passordet i skjermbildet ovenfor, vil du få opp et skjermbilde hvor du må skrive inn passordet ditt.

Når det er gjort, vil det eksterne windows-skrivebordet åpne seg for deg:

Metode 3: Bruk av Programfarmens web-grensesnitt (for spesielt interesserte) #

Det skal også på iPhone/iPad være mulig å bruke Microsoft Remote Desktop som hjelpeprogram for en webleser, og slik bruke Programfarmens web-grensesnitt: https://farm.ntnu.no/RDWeb. Men det har vi ikke prøvd foreløpig.

For brukere av Windows PC er dette en grei tilgangsmåte. Men for andre typer av klienter er fordelene ved de to foregående metodene så store, at vi regner denne metoden som uhensiktsmessig for andre klienter. Men den spesielt interesserte og nysgjerrige kan sjekke vår dokumentasjon for Windows PC og Mac.

Mer om bruk av Microsoft Remote Desktop og Remote Resources #

Kort innføring i bruken av Windows-8-grensesnittet #

Grensesnittet til officefarm og calcfarm er Windows 8. Siden det er relativt nytt for mange av oss, finner du en kort innføring i Windows 8 her.

Tilkobling til skriver fra windowsskrivebordet #

Det er mulig å sette opp «en skriver nær deg» fra det  eksterne skrivebordet.

I fjernsesjonens blå-flisede start­meny eller på oppgavelinjen på skrivebordet, klikk på Filutforsker  og i filutforskeren trykk på Datamaskin.

I verktøylinjen på filutforskeren kommer nå ikonet for kontroll­panelet opp. Klikk på det. I kontrollpanelet velg Maskinvare -> Enheter og skrivere.

Farm_Mac14

Du får da opp dette skjermbildet, hvor du klikker på rubrikken Legg til en skriver.

Farm_Mac15

Dette panelet blir da tilgjengelig:

Farm_Mac16

Klikk på Velg en delt skriver etter navn, og skriv inn: \\printhost.ntnu.no\ Det er viktig med den avsluttende bakoverskråstreken. Da får du opp ei lang liste med NTNU-skrivere. Her kan du velge en som befinner seg i nærheten.

Farm_Mac18

Kontrollpanel->Maskinvare->Enheter og skrivere: Her er ntnu-it-felles valgt som skriver i windowsprofilen.

Farm_Mac17

Om Microsoft Remote Desktop-appens verktøylinje i fjernsesjonen #

Øverst i skjermbildet er det en svart stripe som viser at du er koblet til officefarmen eller til et program i officefarmen.Den inneholder to symboler og en tekst.

Skjermbildene er hentet fra Remote Desktop og vil se litt annerledes ut enn hvis man kjører et program fra Remote Resources, men symbolene er de samme.

1. Zoom og navigasjon #

Symbolet til venstre, ser ut til å forestille en styrespak sett ovenfra. Når du trykker på den, får du en kraftig forstørrelse av bildet.

Du kan nå flytte deg i bildet ved å dra sirkelen i den retningen du vil flytte deg.

Hvis du vil flytte sirkelen trykker du to ganger på den og deretter drar den dit du vil.

Hvis du vil ha bort sirkelen igjen trykker du på symbolet til vanstre i det svarte feltet igjen.

Her er en liste over andre musefunksjoner som kan være nyttige å vite om:

Fingerbevegelser for Microsoft Remote Desktop:

2. Tastatur. #

Tastatur-symbolet til høyre på verktøylinjen får fram et tastatur på nedre del av skjermen:

Trykker du på globen til venstre for space-tasten får du norsk tastatur hvis dette er satt opp på enheten din. I knapperaden øverst på tastaturet får du opp funksjonstastene. Til høyre og venstre i denne raden får du opp tilleggstastatur. Trykker du f.eks. på klosse-symbolet til høyre får du opp dette tastaturet:

3. Teksten i midten av verktøylinjen/utlogging #

For å logge ut av officefarmen trykker du på teksten i det svarte feltet, og deretter på stikkontaktsymbolet til høyre:

Her kan du også starte et annet officefarm-program hvis du bruker Remote Resources ved å trykke på liste-symbolet til venstre for programtittelen i det svarte feltet. For å bytte til et annet program du har oppe trykker du på symbolet til venstre for programliste-symbolet. Lengst til venstre finner du et symbol som bytter mellom ulike muse-modus (bruke fingerbevegelser eller musepeker).

20 Vedlegg
23932 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)