Programfarm

Programfarm med Android

Programfarm på Android telefon og nettbrett #

English version - Software Farm for Android

Hvordan få tak i programmet #

Du trenger noe som heter Microsoft Remote Desktop for å benytte programfarmen på Android. Du kan laste ned på telefonen via nettleseren din, eller du kan finne det i Play Butikk.

Microsoft RemoteDesktop installeres fra Google Play store: trykk på ikonet for «Play Butikk».

Trykk påforstørrelsesglasset oppe i høyre hjørne for å få opp søkefelt,

og søk på«Microsoft Remote Desktop».

Trykk på det røde programikonet:

Og velg deretter«Installer»:

Programmet vil lastes ned, og er klar til kjøring.

Slik kan det se ut når Microsoft Remote Desktop er installert  på Android nettbrett:

Slik kan det se ut når MS Remote Desktop ligger blant andre nedlastede programmer på Android-telefonen:

Tre metoder for å bruke programfarmen ved hjelpav Microsoft Remote Desktop #

Det er tre mulige måter å bruke Programfarmen på:

1. Direkte tilgang til fjernressursene på programfarmen gjennom en meny i Microsoft Remote Desktop. Dette er den suverent enkleste og derfor den anbefalte, både på telefon og nettbrett.

2. Pålogging på eksterne Windows-skrivebord. Det kan bli litt smått og plundrete på telefon, men er ellers helt kurant.  Denne metoden er kjekk å bruke når man har behov for å jobbe i et windowsmiljø med flere av Programfarmens programmer åpne samtidig.

3. Å bruke Programfarmens web-grensesnitt med Microsoft Remote Desktop som hjelpeprogram for en webleser. Denne metoden krever litt mer plunder enn de to første, men spesielt interesserte får det nok til.

Vi anbefaler altså den første metoden. De to andre lar seg også fint gjennomføre.  Men metode 3 krever etter vår erfaring litt mer plunder.

1. Direkte tilgang til fjernressursene på programfarmen #

Dette er den absolutt enkleste metoden, og derfor anbefalt: Neste gang du åpnerMicrosoft Remote Desktop er alle fjernressursene umiddelbart tilgjengelig: ingen ekstra pålogging eller oppstart.

Denne metoden tillater at du kan la fjernkjøringsprogrammet fortsette å kjøre, samtidig som du lukker både forbindelsen til Programfarmen og MSRemote Desktop. Dette gjør det mulig å komme tilbake til et kjørende program ved å åpne MS Remote Desktop på nytt, enten det er fra den samme Androiden eller en annen data-dings som kjører MS Remote Desktop, enten det er en annen Android eller f.eks. en Windows-PC. Vår erfaring er at man likevel ikke kan være innlogget fra to steder samtidig: den siste påloggingen lukker den første.

Oppsettav fjernressursene #

Når vi åpner MSRemote Desktop på nettbrett ser det slik ut:

På mobil ser detslik ut:

På bildet av nettbrettet ovenfor ser vi at venstre del av skjermen er fylt av en meny.

På telefon får vi fram den menyen ved å berøre det sorte feltet øverst hvor det står «Remote Desktops».

Fra menyen velg: «Remote Resources». Trykk deretter på +-tegnet (nederst på sort felt på telefon, oppe til høyre på sort felt på brett) for å få opprette en ny "Remote Resources"-forbindelse. Du få da opp et skjema å fylle ut:

Det holder å skrive «farm.ntnu.no» i URL-feltet. Resten av adressen finner programmetav seg selv. Slik ser skjemaet ut på nettbrettet:

Etter at skjemaet er utfylt, trykk på haken øverst til høyre (merket «done» på nettbrettet) for å lagre oppsettet.

Fjernressursene er nå tilgjengelige #

Etter dette åpnermenyen for eksterne ressurser seg slik på telefonen:

Slik ser den ut på nettbrettet:

Dette vil uten videre åpne seg neste gang du starter MS RemoteDesktop.

Starte et fjernkjøringsprogram #

Ved å klikke på et programikon vil programmet starte, nesten som om det kjørte lokalt på Androiden. Første gang får du imidlertid spørsmål om du godtar programfarmens sertifikat. Her er det bare å trykke på«Trust Always», og godkjenningen vil lagres under menypunktet «Certificates».

Hvis man er veldig nysgjerrig, kan man trykke på «Certificates» under den tidligere nevnte menyen og se hvordan godkjenningen av sertifikatet er lagret.

Det programmet vi har valgt å åpne, vil nå kjøres på en sort bakgrunn. (På en Windows-PC vil programmet kjøre på bakgrunn av Windows-skrivebordet, altså som om det virkelig kjørte lokalt påPC'en).

Microsoft Remote Desktops verktøylinje: tre ikoner #

Vi ser at øverst på skjermen har Miscrosoft Remote Desktop ei verktøylinje med tre ikoner:

  1. En dings som ser ut til å forestille en styrespak sett ovenfra: zoom og navigasjon
  2. Navnet på programmet man har startet
  3. Et tastaturikon.
Zoom og navigasjon #

Ved å trykke på "styrespaksikonet", får man en kraftig forstørrelse av skjermbildet, noe som er kjekt på en mobilskjerm. En kopi av dette ikonet legger seg også mer sentralt på skjermen. Ved å berøreskjermen i forskjellige retninger med utgangspunkt i dette ikonet, flytter man seg rundt i bildet.

Eksempel på bruk av zoom-og-navigasjons-ikonet:

Programnavnikonet #

Av en eller annen merkelig grunn er det ikke tastaturikonet, men programnavnsymbolet, som bringer fram en del hendige taster nederst på skjermen.

Navigasjonsikonet kommer også fram, denne gang uten zoom.

Ved å trykke på tasteikonet som nå har kommet til syne nederst til høyre, vil man få opp et mer fullstendig tastatur. 

I det tastaturet som vises på bildet her, vil tast nr 2 fra venstre, gjøre det mulig å åpne flere programmer fra Programfarmen. Ved å trykke på den tasten får du opp menyen over alle programmene. Tast nr. 1 fra venstre gjør det mulig å bytte mellom de programmene du har startet.

Tastaturikonet #

Trykk på tastaturikonet frambringer kun navigasjonsikonet, altså uten tastaturet.

Stoppe et fjernkjøringsprogram #

Du lukker det fjernkjørte programmet på vanlig måte, enten ved å bruke programmets lukkeknapp eller dets meny: Fil->Avslutt.

Da får man opp denne merkelige avskjedshilsenen, som man fjerner ved å trykke to ganger på Androidens tilbake-knapp.

Lukke forbindelsen til Programfarmen uten å stoppe det fjernkjørte programmet #

Forbindelsen til Programfarmen kan også tas ned og Microsoft Remote Desktop lukkes, ved at man trykker to ganger på Androidens «tilbake»-knapp.

Men fjernkjøringsprogrammet fortsetter å kjøre i det tilfellet. Hvis du logger deg på igjen, er du tilbake i programmet der du forlot det. Dette gjelder både hvis du åpner et annet fjernkjøringsprogram (da vil begges vinduer være åpne) eller det samme. Denne prosessen er knyttet til ditt brukernavn. Så hvis du logger deg på med Microsoft Remote Desktop fra en annen maskin, kommer du tilbake til det kjørende programmet du forlot.

Tilgjengelige disker i fjernsesjonen #

Det programmet du fjernkjører på denne måten, har tilgang til nettverksdisken din(Hjemmeområdet M: og eventuelt andre diskområder knyttet til NTNU-kontoen din), i tillegg til Androidens eget lagringsmedium.

Oppsett av skriver i fjernsesjonen #

Det er ikke mulig å legge til skriver inne i det enkelte kjørende program. Grunnen til det er at NTNUs skrivere er flyttet over på et sikkert nett pga. tidligere misbruk. For å legge til skriver, må man bruke kontrollpanelet på det eksterne skrivebordet. Det vil si det er nødvendig å bruke metode 2: Pålogging på eksterne Windows-skrivebord. Da får man tilgang til kontrollpanelet og kan legge til skrivere. Se nedenfor "Legg til en skriver fra Windows-skrivebordet".

2. Pålogging på eksterne Windows-skrivebord. #

Å gjøre dette på mobiltelefon blir altfor smått og plundrete: det frarådes. Men det er helt greit på nettbrett.

Programfarmen har 5 Windows-skrivebord som du kan logge deg på:

  • adminfarm.ntnu.no  (kontorstøtte-programvare for ansatte)
  • officefarm.ntnu.no   (kontorstøtte-programvare for studenter og eksternt tilknyttede brukere)
  • calcfarm.ntnu.no     (programvare for vitenskapelig bruk; f.eks Matlab, SPSS etc)
  • legacyfarm.ntnu.no (programvare for regnskap i sentraladministrasjonen)
  • kavlifarm.it.ntnu.no (Kavliinstitutt for nevrovitenskap)

Oppsett av tilkoblingen #

Åpne MS Remote Desktop og velg menypunktet «Remote Desktops». Trykk på plusstegnet: +, for å legge til et eksternt skrivebord,og få opp et skjema til utfylling. Trykk på haken oppe til høyre (på nettbrett også merket med «done») for å lagre skjemaet.

For calcfarm skriver man naturlig nok «calcfarm.ntnu.no» i feltet «PCname».

Åpne tilkoblingen #

Etter lagring vil man se en innførsel under menypunktet «RemoteDesktop», i dette eksemplet «Officefarm».

Ved å trykke på det, vil programfarmens windowsskrivebord åpne seg påmobilen/nettbrettet.

På skrivebordet finner man oppgavelinjen nederst på skjermen. Til ventre på oppgavelinjen finner man et hvitt Windows-ikon. Når man trykker på det, kommer man til startskjermen.

Ytterligere informasjon om bruken av Farmens windowsskrivebord og startskjermer finner du her : Bruken av skrivebordet på Programfarmen.

Skjermbilde av officefarm sin startskjerm på mobilen:

Startskjermen calcfarm slik det ser ut på et Android-brett:

Ikonet til venstre øverst på skjermen kan brukes til å forstørre skjermbildet kraftig. En større kopi av ikonet viser seg på skjermen, og kan brukes til å navigere med. Trykk på «calcfarm» (evt.«officefarm») tryller fram de hendige tastene nederst på skjermen, som vi så under metode 1 ovenfor.

Å avslutte fjernsesjonen #

Du logger deg ut ved å trykke på brukernavnet ditt øverst til høyre, og så velge«logg av/Sign off». Deretter to ganger på «tilbake»-knappen på Androiden for å lukke MS-Remote Desktop

Du kan også bryte forbindelsen ved å trykke to ganger på «tilbake»-knappen på Androiden, men da fortsetter de programmene du har åpnet å kjøre etter at du er frakoblet. Du vil finne kjørende programmer neste gang du åpner det eksterne skrivebordet, så lenge time-out-grensen på serveren ikke er nådd.

Tilgjengelige disker #

Ved denne metoden er nettverksdisken (Hjemmeområdet M:) tilgjengelig, men ikke Androidens lagringsmedium. Du kan nå bruke nettverksdisken under dens eget navn(Hjemmeområdet M:). Men den er også koblet på «Mine dokumenter»,slik at lagring til «Mine dokumenter» er identisk med å lagre tilnettverksdisken (Hjemmeområdet M:)

Microsoft Remote Desktops verktøylinje #

Det sorte feltet med to symboler med en tekst i mellom, øverst på skjermen, er Microsoft Remote Desktops verktøylinje. Bruken av den er beskrevet lenger opp i dokumentet: Vertkøylinje.

Kort innføring i brukergrensesnittet på Programfarmen #

En kort innføring som du finner her: Bruken av skrivebordet på Programfarmen.

Legg til en skriver fra Windows-skrivebordet #

Det er mulig å sette opp «en skriver nær deg» fra det  eksterne skrivebordet.

I fjernsesjonens blå-flisede startskjerm finner du den flisa som åpner kontrollpanelet.

I kontrollpanelet velg Maskinvare -> Enheter og skrivere.

Du får da opp dette skjermbildet, hvor du klikker på rubrikken Legg til en skriver.

Farm_Mac15

Du får da opp et panel som sier "Finner ingen skrivere" og "Skriveren jeg vil ha, er ikke listet". I dette panelet, trykk Neste.

Dette panelet blir da tilgjengelig:

 

Klikk på Velg en delt skriver etter navn, og skriv inn:
followprint.win.ntnu.no\
. Det er viktig med den avsluttende bakoverskråstreken. Da får du opp ei lang liste med NTNU-skrivere. Her kan du velge en som befinner seg i nærheten.

 Kontrollpanel->Maskinvare->Enheter og skrivere: Her er ntnuprint-ricoh valgt som skriver i windowsprofilen.

3. Bruke MS Remote Desktop som hjelpeapplikasjonfor nettleser #

Denne metoden er altfor plundrete for mobil. Den er grundig beskrevet i hjelpedokumentenefor Mac, slik at det skulle være unødvendig å beskrive den pånytt her. Hvis du vil prøve dette på Android nettbrett, se brukerveiledningen for Mac.

29 Vedlegg
15623 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)