Privat lån av verksted og arbeidsutstyr

(Videresendt fra Privat lån av verksted og utstyr)

Formål, omfang og ansvar #

Formålet med retningslinjen er å unngå personskade. 

Retningslinjen omfatter medarbeidere i Campusservice. 

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Låntaker av verksted og arbeidsutstyr skal #

 • ha skriftlig tillatelse før verksted og arbeidsutstyr tas i bruk
 • ha dokumentert sikkerhetsopplæring på farlig arbeidsutstyr
 • være den som bruker arbeidsutstyret
 • varsle NTNU-vekter - telefon 918 97 373
  • ved ankomst med beskjed om antatt varighet og antall personer
  • når arbeidet er avsluttet
 • bruke påbudt verneutstyr
 • forlate verkstedet/arbeidsutstyret ryddig og rengjort
 • varsle feil og mangler på arbeidsutstyr
 • signere ved tilbakelevering av lån av arbeidsutstyr

Områdeleder/fagleder som har ansvar for sitt verksted og arbeidsutstyr skal #

 • sørge for å gi en skriftlig tillatelse til låntaker
 • avgjøre hvem som kan låne verksted og arbeidsutstyr til privat bruk
 • sørge for å vurdere risiko ved å arbeide alene
 • sørge for at låntaker har dokumentert sikkerhetsopplæring
 • vurdere å trekke tilbake lånetillatelsen fra låntakere som ikke følger retningslinjene

NTNU-vekter skal #

 • bortvise personer som verken kan fremvise lånetillatelse eller har varslet NTNU-vekter

NB: Privat bruk av verksted og arbeidsutstyr skjer på eget ansvar

Personer under 18 år har ikke adgang til verkstedet

NTNU-bestemmelser #

Lovverk #

Forskrift om bruk av arbeidsutstyr: Arbeidsmiljøloven § 5.5

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 15

Detaljer om retningslinjen #

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 11.03.2014

Erstatter: 13.01.14

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: AF14

Nr: D05

3 Vedlegg
11265 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)