Pressemelding

Pressemelding brukes kun etter grundig vurdering. Som regel formidles nyheter fra NTNU til media gjennom direkte og personlig kontakt med få journalister. Dette vurderes fra sak til sak.

Det er Kommunikasjonsavdelingens gruppe Formidling og medier som sender ut pressemeldinger gjennom Meltwater, og som har ansvaret for forvaltning av denne kanalen. Hvis det skal sendes ut pressemelding, må gruppa involveres i god tid slik at pressemeldingen følger NTNUs mal.

Kriteriene for bruk av pressemelding er at nyheten angår mange, at informasjonen som sendes ut er viktig for profileringen av NTNU og at informasjonen har et stort mediepotensial.

Hvordan skrive pressemelding #

  1. I en pressemelding må nyhetspoenget skrives øverst. Innholdet skal være faktabasert og i et saklig, men fengende språk. Ingressen skal være kort og poengtert. Teksten skal deles inn i korte avsnitt med mellomtitler.
  2. Kutt ut selvskryt og pompøse uttalelser!
  3. Det må følge med kontaktinformasjon, og foto eller lenke til foto.
  4. En pressemelding skal ikke endres i ettertid uten at det er oppgitt at den er endret, og når den ble endret.

Sende og publisere pressemelding #

Formidling og medier har ulike lister over journalister som pressemeldingen kan sendes til – avhengig av om nyheten angår lokal, nasjonal eller internasjonal media. Gruppa kan også skreddersy lister beregnet for en bestemt pressemelding, men da må det gis beskjed minst en uke i forveien. Skal du sende ut en pressemelding gjennom internasjonale kanaler – ta kontakt i god tid.

  • Alle pressemeldinger publiseres på "Aktuelt" på ntnu.no og på "News" på ntnu.edu.
  • Innsida skal ha pressemeldingen tidlig slik at informasjonen kan publiseres samtidig med at pressemeldingen sendes ut.

Kontakt #

Det er mange måter å kontakte journalister på. Pressemelding er bare en av dem. Ta kontakt med Formidling og medier for rådgivning om hvordan du best kan få ut informasjon.

0 Vedlegg
3594 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)