Presentasjonsverktøy til undervisning

Oversikt over ulike presentasjonsverktøy til undervisning. Veiledningen er for undervisere ved NTNU.

Til Læringsstøtte - for undervisere

Presentasjonsverktøy er verktøy der innhold presenteres for andre, f.eks. av fagansatte for studenter, studenter for studenter eller studenter for fagansatte.

Presentasjonsverktøy kan være faste installasjoner i undervisningsrom i form av digitale tavler, eller programmer som er installert på personlig utstyr, dvs. PC, nettbrett eller mobil. Presentasjonsverktøy kan også være web- og skybasert.

Mange av dagens presentasjonsverktøy legger i stadig større grad opp til muligheter for samskriving, deling og interaktivitet.

Lage presentasjoner #

Tips til å lage gode presentasjoner

Powerpoint #

Dette er presentasjonsverktøyet til Microsoft Office. Informasjonen under gjelder både den nettbaserte versjonen (Powerpoint online) og den du har installert på maskina di (klientversjon).

I PowerPoint kan du lage og vise presentasjoner med tekst, linker og multimedialt innhold. Sørg for at du bruker NTNUs Powerpoint-mal når du holder presentasjoner på vegne av NTNU.

I  nettversjonen av PowerPoint er det mulig å samarbeide og redigere i de samme presentasjonene, som også kan synkroniseres mellom dine mobile enheter.

Kom i gang med PowerPoint

Gjøre presentasjonen interaktiv #

Det utvikles stadig mer tilleggsverktøy for dine eksisterende presentasjoner. Disse verktøyene muliggjør blant annet samskriving, deling og diverse interaktivitet.

Mulige gevinster ved å ta i bruk verktøyene under er økt studentaktivisering og samarbeidsferdigheter.

Office Mix (Microsoft) #

Office Mix er utviklet med hensikt om å lage nettbaserte interaktive læringsøkter. Man begynner med å lage en “mix”, som enten lages fra bunnen av eller baseres på en eksisterende Powerpoint-presentasjon. Du har blant annet mulighet til å legge på stemme, video og tegne digitalt. “Mix’en” lastes så opp og deles med studentene, og man har deretter mulighet til å legge til quiz’er, simuleringer og annet.

Kom i gang med Office Mix

SlideDog #

SlideDog er et presentasjonsverktøy for visning av flere presentasjoner. Med SlideDog kan du dele presentasjonene med publikum i sanntid, og få tilbakemeldinger fra dem, kjøre avstemninger og diskutere i en chattekanal.

Kom i gang med SlideDog

0 Vedlegg
8412 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)