Praksis i...

Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM

Denne nettsiden gjelder sykepleierstudenter som tilhører kull 2018 og kull 2019, og som følger gammel studieplan:

Informasjonen inneholder alle opplysninger student og praksisveileder trenger for å forberede, planlegge og gjennomføre læringsaktivitet, samt forberede seg på innhold i praksisavtale og vurderinger.

Når praksissted er valgt legges det ut aktuelle epostadresser til hvert enkelt praksissted. 

Organisering av praksis #

Kliniske praksisstudier er nærværspliktig. En praksisuke tilsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer.

Studenter går i vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til for eksempel hospitering, kurs eller deltakelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner. Dette skal være dokumentert, planlagt og godkjent av praksisveileder og lærer.

For hver veiledet periode skal det inngås praksisavtale, og gjennomføres midt- og sluttvurdering i forhold til læringsutbyttene for praksisperioden. Praksislærer tar den avgjørende beslutningen om studentens faglige nivå er tilstrekkelig for å bestå praksisperioden. Utgangspunktet er lærers vurdering, praksisveileders vurdering og studentens egenvurdering. 

Utover de formelle vurderingsmøtene, har praksislærer jevnlig refleksjon med sine studenter. Det er obligatorisk arbeidskrav tilknyttet alle praksisperiodene.

Praksisskjemaer #

Formelle krav

Hjelpemidler for å få oversikt over læresituasjoner og erfaringer 

Retningslinjer og informasjon #

Praksis ved St. Olavs Hospital #

Informasjon om ID-kort, garderober og arbeidsantrekk

Studieplaner #

Studieplaner med emnebeskrivelser for de ulike emner og kull finner du på   https://www.ntnu.no/studier/studieplan#programmeCode=SPBSP

Kontakt #

Studieveiledere #

Lena Sæternes (1.studieår), Heidi Krutvik (2.studieår) og Torhild Dragsten (3.studieår).

Emneansvarlige #

Siri Haugan, psykisk helsearbeid

Therese Antonsen, kirurgisk område

Valgjerd Frengen Sæbø, medisinsk område 

Toril Johanne Knutshaug, Kommunehelsetjenesten - Hjemmebasert omsorg 

Hanne Karlsaune, kommunehelsetjenesten - Institusjon

Ser du etter noe annet? Temaside for studieinformasjon for studenter på Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

22 Vedlegg
64153 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)