Praksis under studiet

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og medisinstudiet #

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Medisinstudiet: Utplassering ved lokalsykehus.

Teknologi- og arkitektstudiene #

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg praksis i en bedrift utenom selve studiet. Du kan få godkjent tidligere relevant praksis, eller du må skaffe deg denne som jobb i sommerferier.

Kravet er at du må ha 12 uker godkjent praksis før du kan starte på masteroppgaven. For studenter som er tatt opp på det toårige masterprogrammet eller de som begynner på studiet i tredje eller fjerde årskurs, er kravet 6 ukers relevant praksis.

Studieprogrammet, instituttet eller fakultetet ditt kan også være behjelpelig med å skaffe praksisplass. Ofte har de gode forbindelser til flere bedrifter som du senere i studiet kan knytte deg til, og eventuelt gjøre prosjekt- og masteroppgave for.

Praksisforskrift #

Justert praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen trådte i kraft 21.1.2013.

Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen (pdf) (justert 2013)

Attest #

Attest for siv.ing.- og siv.ark.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt

Realfagstudiene #

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Praksis i utlandet #

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet.  Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Internasjonal seksjon.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar,  søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også #

0 Vedlegg
59853 Visninger
Gjennomsnitt (6 Stemmer)