Praksis under studiet

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og medisinstudiet #

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Medisinstudiet: Utplassering ved lokalsykehus.

Teknologi- og arkitektstudiene #

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg praksis i en bedrift utenom selve studiet. Du kan få godkjent tidligere relevant praksis, eller du må skaffe deg denne som jobb i sommerferier.

Kravet er at du må ha 12 uker godkjent praksis før du kan starte på masteroppgaven. For studenter som er tatt opp på det toårige masterprogrammet er kravet 6 ukers praksis. Minst halvparten av praksisen skal være faglig relevant.

Studieprogrammet, instituttet eller fakultetet ditt kan også være behjelpelig med å skaffe praksisplass. Ofte har de gode forbindelser til flere bedrifter som du senere i studiet kan knytte deg til, og eventuelt gjøre prosjekt- og masteroppgave for.

Praksisforskrift #

Justert praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen trådte i kraft 21.1.2013.

Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen (pdf) (justert 2013)

Attest #

Attest for siv.ing.- og siv.ark.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt

Realfagstudiene #

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Praksis i utlandet #

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet.  Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Internasjonal seksjon.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar,  søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også #

0 Vedlegg
79913 Visninger
Gjennomsnitt (9 Stemmer)