Praksis og arbeidslivserfaring under studiet

(Videresendt fra Praksis under studiet)

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Teknologistudiene #

Fritak fra krav om arbeidslivserfaring i forbindelse med korona-situasjonen

I forbindelse med korona-situasjonen er disse fritakene om arbeidslivserfaring for teknologistudiene vedtatt våren 2021:

Årets fritak mht. arbeidslivserfaring blir slik:   
- FUS gir i år fritak fra kravet om arbeidslivserfaring for de femårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2022   
- FUS gir fritak på inntil seks ukers arbeidslivserfaring fra det tilhørende kravet for de femårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2023. 
   Det står da igjen et krav om seks ukers faglig relevant arbeidslivserfaring for denne gruppen   
- FUS gir i år fritak fra kravet om arbeidslivserfaring for de toårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2022   
FUS vil se på evt. nye lettelser i kravet til arbeidslivserfaring i lys av situasjonen neste sommer.

FORSKRIFT OM ARBEIDSLIVSERFARING FOR SIVILINGENIØRUTDANNINGEN VED NTNU  (tidligere benevnt praksisforskrift). Endringer vedtatt den 12.02.2020 gjelder fra og med studieåret 2021/2022.

Attest #

Attest for siv.ing.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt.

Realfagstudiene #

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og helseutdanningene:  #

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Helse- og medisinutdanning: 

Praksis i utlandet #

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet.  Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Internasjonal seksjon.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar,  søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også #

.Karriere hjelper deg blant annet med utforming av CV og søkerbrev. I tillegg tilbyr de veiledning og rådgivning om karrierevalg.

5 Vedlegg
111795 Visninger