Praksis og arbeidslivserfaring under studiet

(Videresendt fra Praksis under studiet)

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og medisinstudiet #

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Medisinstudiet: Utplassering ved lokalsykehus.

Teknologi- og arkitektstudiene #

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg arbeidslivserfaring i en bedrift utenom selve studiet. Du kan få godkjent tidligere relevant erfaring eller du må skaffe deg denne som jobb i sommerferier.

Kravet er at du må ha 12 uker godkjent arbeidslivserfaring før du kan starte på masteroppgaven. For studenter som er tatt opp på det toårige masterprogrammet er kravet 6 uker. For teknologistudenter må minst halvparten av denne arbeidslivserfaringen være faglig relevant. For arkitektstudenter må alle uker være faglig relevant, med følgende særskilte krav:

  • 5- årig master i arkitektur: Minimum 7 av de 12 ukene skal være praktisk arbeid knyttet til utførelse av byggearbeider på byggeplass eller i byggehall, verksted eller ved produksjonsbedrift i byggebransjen.
  • 2-årig master i arkitektur: Minumun 3 av de 6 ukene skal være praktisk arbeid knyttet til utførelse av byggearbeider på byggeplass eller i byggehall, verksted eller ved produksjonsbedrift i byggebransjen.

Justert forskrift for sivilingeniørutdanningen trådte i kraft 21.1.2013 og er høsten 2019 under videre revisjon. Begrepet 'praksis' er fjernet fra utdanningene, men henger ennå igjen i forskriftsteksten.

Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen (pdf) (justert 2013)

Attest #

Attest for siv.ing.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt.

Attest for arkitektstudenter. Fylles ut og sendes digitalt til postmottak@ad.ntnu.no

Realfagstudiene #

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Praksis i utlandet #

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet.  Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Internasjonal seksjon.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar,  søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også #

2 Vedlegg
89316 Visninger
Gjennomsnitt (10 Stemmer)