Praksis og arbeidslivserfaring under studiet

Flere av studiene ved NTNU forutsetter at du opparbeider deg praksis i studietida.

Lærerutdanningene, profesjonsstudiet i psykologi og helseutdanningene:  #

I disse studiene er praksisen lagt inn som en del av studiene. I praksisen skal du kunne prøve ut teori fra studiet under direkte veiledning som sikrer kvaliteten av utøvelsen. Det er viktig at du så tidlig som mulig kommer i kontakt med dem du skal jobbe med, at du fra første stund lærer deg å samarbeide med mennesker. Ikke minst blir det lettere å takle overgangen fra studier til arbeidslivet når du vet hvordan arbeidslivet fungerer.

Lærerutdanningene:

Helse- og medisinutdanning: 

Teknologi- og arkitektstudiene #

Fritak fra krav om arbeidslivserfaring i forbindelse med korona-situasjonen #

I forbindelse med korona-situasjonen er disse fritakene om arbeidslivserfaring for teknologi- og arkitektstudiene vedtatt:

  • FUS gir fritak på inntil seks ukers faglig relevant arbeidslivserfaring fra det tilhørende kravet for de femårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2021.
  • FUS gir fritak på inntil seks ukers arbeidslivserfaring fra det tilhørende kravet for de femårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2022. Det står da igjen et krav om seks ukers faglig relevant arbeidslivserfaring for denne gruppen. 
  • FUS gir i år fritak for kravet om arbeidslivserfaring for de toårige sivilingeniørstudiene med avslutning vår 2021

Ordinære krav om arbeidslivserfaring i en bedrift for teknologi- og arkitektstudiene #

Ved teknologi- og arkitektstudiene må du selv skaffe deg arbeidslivserfaring i en bedrift utenom selve studiet. Du kan få godkjent tidligere relevant erfaring eller du må skaffe deg denne som jobb i sommerferier.

Kravet er at du må ha 12 uker godkjent arbeidslivserfaring før du kan starte på masteroppgaven. For studenter som er tatt opp på det toårige masterprogrammet er kravet 6 uker. For teknologistudenter må minst halvparten av denne arbeidslivserfaringen være faglig relevant. For arkitektstudenter må alle uker være faglig relevant, med følgende særskilte krav:

  • 5- årig master i arkitektur: Minimum 7 av de 12 ukene skal være praktisk arbeid knyttet til utførelse av byggearbeider på byggeplass eller i byggehall, verksted eller ved produksjonsbedrift i byggebransjen.
  • 2-årig master i arkitektur: Minumun 3 av de 6 ukene skal være praktisk arbeid knyttet til utførelse av byggearbeider på byggeplass eller i byggehall, verksted eller ved produksjonsbedrift i byggebransjen.

Justert forskrift for sivilingeniørutdanningen trådte i kraft 21.1.2013 og er høsten 2019 under videre revisjon. Begrepet 'praksis' er fjernet fra utdanningene, men henger ennå igjen i forskriftsteksten.

Praksisforskrift for sivilingeniørutdanningen (pdf) (justert 2013)

Attest #

Attest for siv.ing.-studenter. Fylles ut og leveres fakultetet ditt.

Attest for arkitektstudenter. Fylles ut og sendes digitalt til postmottak@ad.ntnu.no

Realfagstudiene #

NV-fakultetet kan via Samarbeidsforum hjelpe realfagstudenter med praksisplass.

Praksis i utlandet #

Alt om praksisutveksling i utlandet

Som student ved NTNU har du mange muligheter til å ta praksisen i utlandet.  Slik kan du forbedre språkkunnskapene og få mange flotte opplevelser. For praksisopphold i EU kan du søke om Erasmus praksisstipend fra Internasjonal seksjon.

Finn jobber i utlandet: IAESTE gir deg muligheten til å jobbe fra 1 til 18 måneder nesten hvor som helst i verden. Jobbene legges ut i slutten av januar,  søknadsfrist er som regel i midten av februar.

Se også #

2 Vedlegg
104774 Visninger
Gjennomsnitt (11 Stemmer)