Praksis i helse-...

Praksis ved sykepleierutdanningen i Trondheim - ISM

(Videresendt fra Praksis for sykepleiestudenter i Trondheim)

Informasjonen innholder alle opplysninger student og praksisveileder trenger for å forberede, planlegge og gjennomføre læringsakivitet, samt forberede seg på innhold i praksisavtale og vurderinger.

Når praksisted er valgt legges det ut aktuelle epostadresser til hvert enkelt praksissted. 

Organisering av praksis #

Kliniske praksisstudier er nærværspliktig. En praksisuke tlsvarer 40 timer studieinnsats, hvorav tilstedeværelse på praksisstedet utgjør gjennomsnittlig 30 timer.

Studenter går i vaktturnus som kan omfatte vakter på dag, kveld, natt og helg, og der hospitering i andre enheter kan inngå i turnusen. Studenten kan etter eget valg benytte inntil 2 dager til for eksempel hospitering, kurs eller deltakelse i arrangement i regi av studentorganisasjoner. Dette skal være dokumentert, planlagt og godkjent av praksisveileder og lærer.

For hver veiledet periode skal det inngås praksisavtale, og gjennomføres midt- og sluttvurdering i forhold til læringsutbyttene for praksisperioden. Praksislærer tar den avgjørende beslutningen om studentens faglige nivå er tilstrekkelig for å bestå praksisperioden. Utgangspunktet er lærers vurdering, praksisveileders vurdering og studentens egenvurdering. 

Utover de formelle vurderingsmøtene, har praksislærer jevnlig refleksjon med sine studenter. Det er obligatorisk arbeidskrav tilknyttet alle praksisperiodene.

Praksisskjemaer #

Formelle krav

Hjelpemidler for å få oversikt over læresituasjoner og erfaringer 

  • Dagsplan
  • Ukeplan
  • SKUV lommeark
  • Progresjonsplan for medikamenthåndtering
  • Læringslogg

Retningslinjer og informasjon #

Praksis ved St. Olavs Hospital #

Informasjon om ID-kort, garderober og arbeidsantrekk

Studieplaner #

Emnebeskrivelser for emner som går studieåret 2017/2018 er oppdatert. Se https://www.ntnu.no/studier/spbsp/oppbygning. Gjelder alle kull.

Bachelor i sykepleie kull 2017H

Bachelor i sykepleie kull 2016H

Bachelor i sykepleie kull 2015H

Kontakt #

Studieveiledere #

Astrid Kiil Hansen (1.studieår), Heidi Krutvik (2.studieår) og Torhild Dragsten (3.studieår).

Emneansvarlige #

Vesna Forbergsskog, psykisk helsearbeid, Margret Gyda Wangen, kirurgisk område, Heidi Killingberg, medisinsk område, Hanne Torbergsen kommunehelsetjenesten - Institusjon og  Inger Joanne S. Sandberg, Kommunehelsetjenesten - Hjemmebasert omsorg.

Ser du etter noe annet? Temaside for studieinformasjon for studenter på Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

20 Vedlegg
19569 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)