Tilbake

Praksis 2 i lektorutdanning for trinn 8-13

I praksis 2 har du praksis på en skole i ei uke. Praksis 2 gjennomføres i gruppe.

Temaside om praksis | Sider merket med praksis

Lektorstudent i praksis. Foto: Guro Kulset Merakerås

Praksis 2 gjennomføres vanligvis i 3. semester i utdanninga (høstsemester). Praksis 2 gjennomføres i løpet av en uke. Praksisen skjer i grupper på 3–4 personer som har samme fag 1. Dere skal ha noen timer i fag 1, men dere kan også være med veileder i andre fag. I løpet av praksisperioden skal du gjennomføre mikroundervisning.

Praksis 2 er en skyggelærer- /hjelpelærerpraksis. Du skal være med veileder som hjelpelærer gjennom en hel uke. Du er på skolen hele dagen og deltar på alle aktivitetene som veileder har i arbeidet sitt, inkludert for- og etterarbeid, møter og lignende. Hvis du og veileder er enige om det, kan du også gjennomføre noe selvstendig undervisning ut over mikroundervisningen. 

I denne praksisperioden legger vi vekt på læreren som leder av læringsarbeidet i klassen.

SIL-kurs #

I løpet av praksisuka skal du gjennomføre kurs i skolen indre liv (SIL-kurs). PPU-koordinator organiserer kurset.

SIL-kurset er på fire timer og dekker disse temaene:

  • IOP
  • Sosiallærer sine arbeidsoppgaver og ansvar
  • PPT sine arbeidsoppgaver og rolle
  • Arbeid med elever som ikke har norsk som morsmål

Mikroundervisning #

Mikroundervisningen gjennomføres ute i skolen i samarbeid mellom veileder og studentene. Studentene skal, som gruppe eller alene, undervise i en del av eller en hel time – omfanget og størrelsen på mikroundervisningen bestemmes i samhandling mellom veileder og student. Temaet for mikroundervisningen skal være relevant for temaet klassen arbeider med. Veileder skal gi tilbakemelding på timen i en veiledningstime.

Veiledning #

I løpet av praksisuka skal du ha tre veiledningssamtaler på 60 minutter med veileder.

Rapport #

  • Veileder skriver en individuell rapport i etterkant av praksisen

Skjema og maler #

4 Vedlegg
4657 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)