Praksis 1 i lektorutdanning for trinn 8-13

Det er praksis allerede i første studieår i lektorutdanningen. I praksis 1 skal du lære gjennom observasjon.

Temaside om praksis | Sider merket med praksis

Praksis 2 gjennomføres i 1. eller 2. semester i utdanningen. Praksisen skjer i grupper på 3–4 studenter. Praksisen er uavhengig av hvilke fag du har i utdanningen din. Praksisen gjennomføres hovedsaklig på torsdager.

Praksis 1 er en observasjonspraksis. Dere skal observere i 15 timer à 45 minutter inne i klasserommet. Dere vil få med dere en observasjonsoppgave fra pedagogikk inn i praksisen. Gjennom praksisen skal dere bli kjent med en lærers hverdag i klasserommet.

I denne praksisperioden legger vi vekt på elevens læring i klasserommet.

SIL-kurs #

PPU-koordinator gjennomfører et møte med dere der taushetsplikten og meldeplikten er hovedtema.

Mikroundervisning #

I etterkant av praksisen skal dere gjennomføre mikroundervisning i seminarklassene. Mikroundervisninga organiseres av seminarlærerne på Institutt for lærerutdanning.

Veiledning #

Veileder i skolen skal ha to timer med veiledningssamtaler med dere i løpet av praksisen.

Rapport #

Veileder skal ikke skrive noen rapport om praksisen. Dersom det oppstår tvil om studenten, skal veileder varsle PPU-koordinator.

Skjema #

2 Vedlegg
5829 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)