Prøvetid

Som fast eller midlertidig ansatt har du en prøvetid på 6 måneder. I løpet av denne tiden skal du få nødvendig veiledning og vurdering av ditt arbeid. English version - Probationary period.

Temaside om Ny ved NTNU | Sider merket med nyansatt.

Les mer om avslutning av arbeidsforholdet

Oppsigelse i prøvetiden  #

Du kan sies opp med 3 ukers frist i prøvetiden hvis du:

  • Ikke kan tilpasse deg arbeidet
  • Ikke tilfredsstiller rimelige krav til dyktighet eller pålitelighet 

En forutsetning for å anvende tjenestemannslovens bestemmelser om oppsigelse innenfor prøvetiden er at du har blitt jevnlig fulgt opp med tilbakemeldinger osv.

Prøvetidsregler  #

Du skal få skriftlig informasjon om prøvetidsreglene før du starter i stillingen. Du må også bekrefte skriftlig at du er kjent med disse reglene. Reglene om prøvetid er omtalt i tjenestemannslovens § 8

Ny prøvetid ved ny stilling  #

Ved overgang fra en stilling til en annen i NTNU, kan du pålegges ny prøvetid. Tilsettingsrådet må isåfall fatte et vedtak om det. Det forutsetter at opparbeidet oppsigelsesvern og oppsigelsesfrister opprettholdes. 

Relevante lenker #

Tjenestemannsloven §8

Prøvetidsskjema - statens fellesblankett (Statens personalhåndbok)

Compendia stat

Kontaktperson #

HR- medarbeidere

0 Vedlegg
5743 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)