Doktorgradsløpet...

Prøveforelesninger og disputas

Se også: Endringer i ph.d-forskriften på grunn av koronaviruset

For doktorgradskandidater. Du må få godkjent prøveforelesning og disputas for å fullføre doktorgraden.  

In English: Trial lecture and defence

Prøveforelesning #

Du får tilsendt tema for prøveforelesning 10 arbeidsdager før den skal finne sted. Det er bedømmelseskomiteen som foreslår tema for prøveforelesningen, og temaet skal ikke stå i direkte forbindelse med tema for avhandlingen. Prøveforelesningen skal være bestått før selve disputasen finner sted. Vanligvis foregår prøveforelesning og disputas på samme dag.

Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til formidling av forskningsbasert kunnskap. Forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende dem en ville forvente å finne blant viderekomne studenter i faget (minst ett års utdanning innen faget).

Prøveforelesningen skal vanligvis være på samme språk som avhandlingen.

Disputas #

Etter at du har fått godkjent prøveforelesningen, skal du gjennomføre selve disputasen.

Disputasen ledes av dekan eller en annen fakultetet har bemyndiggjort. Leder for disputasen åpner disputasen før du som kandidat normalt redegjør for arbeidet ditt. Deretter finner selve opposisjonen sted.

Det er vanligvis to opponenter, begge er medlemmer av bedømmelseskomiteen. Første opponent innleder diskusjonen og andre opponent avslutter. Det er også mulig for andre å opponere ex auditorio. Dette må i så fall varsles til leder for disputasen innen den frist vedkommende har satt.

Disputasen skal være en faglig diskusjon mellom deg og opponentene vedrørende problemformuleringer, metodisk, empirisk og teoretisk grunnlag, dokumentasjon og fremstillingsform.

Det vanligste oppsettet for disputas er som følger:

 1. Du starter ved å presentere avhandlingen din.
 2. Deretter vil førsteopponenten beskrive avhandlingens styrker og svakheter. Dette følges av en lengre diskusjon mellom deg og førsteopponenten. Disputasen kan deretter gjennomføres på flere måter, men det vanligste er å ta en pause her og fortsette med:
 3. Andreopponenten tar for seg sider av arbeidet ditt som førsteopponenten ikke tok opp. Ofte er det kortere varighet på denne diskusjonen.
 4. Dersom noen ønsker å komme med spørsmål fra salen (ex auditorio), skjer dette her etter at de har meldt inn spørsmålet/ene sine til disputasleder i pausen.

Andre varianter av disputas som kan finne sted:

 • Bedømmelseskomiteens tredje medlem stiller spørsmål etter andreopponenten (avtales på forhånd).
 • Alle tilhørere kan delta i diskusjonen etter at andreopponenten er ferdig. Dette vil foregå i et begrenset tidsrom som avtales på forhånd.
 • I stedet for andreopposisjon, arrangeres det en rundbordsdebatt der kandidaten, eventuelt inkludert veilederen diskuterer arbeidet med komiteen.

Etter disputasen rapporterer komiteen til fakultetet der den konkluderer om du får prøveforelesningene og disputas godkjent eller ikke.

Reglement #

Håndbok for ph.d.-kandidater #

Ph.d.-håndboka (pdf) -  Håndboka tydeliggjør ansvarlig nivå i organisasjonen, uten at dette nødvendigvis er identisk med utførende nivå. Dvs. håndboka presenterer en norm, men fakultetene er delegert ansvar for sine ph.d.-program.

Lovverk #

Når kan disputas planlegges og gjennomføres? #

Doktorgradsprøven:  Når bedømmelseskomiteen godkjenner avhandlingen din og mener den er god nok til å kunne forsvares offentlig, skal disputas planlegges og gjennomføres.

I den forbindelse skal fakultetet:

 • Sørge for avhandlingen er tilgjengelig senest 3 uker før disputasen.
 • Innhente tema for prøveforelesningen fra bedømmelseskomiteen senest 3 uker før disputasen.
 • Sørge for at temaet for prøveforelesningen er relatert til oppgaven, men ikke en sentral del arbeidet.
 • Opplyse deg om temaet for prøveforelesningen 10 arbeidsdager før disputas.
 • Innhente skriftlig evaluering fra bedømmelseskomiteen om doktorgradsavhandlingen, prøveforelesningen og forsvaret av avhandlingen.
0 Vedlegg
24432 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)