Søke permisjon fra stilling

(Videresendt fra Prøve en annen stilling)

Søknaden om permisjon fra stilling for å prøve en annen stilling sendes til det enkelte fakultet eller enhet. Det er lederen din som avgjør om du får innvilget permisjonen, basert på behovene til den enkelte enhet, tilgang på vikar, osv. Engelsk versjon- Apply for leave from your position

Temaside om permisjon | Sider merket permisjon 

Kilder og lovverk #

Statens personalhåndbok kap. 10.8

Kontakt #

Ved spørsmål om permisjon fra stilling, kontakt din HR-medarbeider.

0 Vedlegg
4047 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)