English version – Plaxis

Programinformasjon #

PLAXIS er "finite element" pakker beregnet for to- og tre-dimensjonal analyse av deformasjon og stabilitet innen geoteknikk og bergmekanikk. PLAXIS er brukt i geoteknisk industri. Applikasjoner spenner fra utgravninger, dyp og fundament til tunneling, gruvedrift og reservoar geomekanikk.

Lisensinformasjon #

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.Via lisensserver. Tilgjengelig for Windows. Gratis demo er tilgjengelig.

Benyttes av IV-fak (Institutt for bygg- og miljøteknikk). Ta kontakt med IT-ansvarlig ved instituttet for nærmere informasjon.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om Plaxsis hos Plaxis BV


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
2177 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)