Plan budsjett og oppfølging - PBO

Sider merket PBO 

Meldingskanal for controllere

Hva er PBO-prosessen? #

Utgangspunktet for plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen) er NTNUs langsiktige mål og visjoner samt departementets føringer. Dette danner grunnlaget for NTNUs arbeid med strategi og overordnede mål, årlige planer og budsjetter, oppfølging av planer, budsjett og regnskap, rapportering, evaluering og vurdering av måloppnåelse.

Disse styringsdokumentene brukes i PBO-prosessen:

Verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring #

 • IBM Cognos
 • Lønnsbudsjettmal
 • Langtidsbudsjett - gå til felles.ansatt.ntnu.no\felles\okonomi\langtidsbudsjett
 • Periodisert årsbudsjett - gå til felles.ansatt.ntnu.no\felles\okonomi\budsjett
 • Tertialrapportering - gå til felles.ansatt.ntnu.no\felles\okonomi\rapportering
 • Rammefordelingsmodellen
 • SO-stillinger 2015 - gå til felles.ansatt.ntnu.no\felles\okonomi\SO-stillinger
 • SO-stillinger 2014 | 2013 | 2012

Styresaker om virksomhetsrapportering #

1. tertial 2014 | årsregnskap 2013 | 2. tertial 2013 | 1. tertial 2013

Styresaker om plan og budsjett #

 • S-sak 14/14 Planleggingsrammer og budsjettfordeling for 2015, samt langtidsutsikter
 • S-sak 63/13 Strategi og budsjettfordeling for 2014, samt langtidsbudsjett 2014-2017
 • S-sak 32/13 Planleggingsrammer 2014 og langtidsbudsjett 2014-2017
 • S-sak 52/12 Strategi og bevilgning 2013 samt langtidsbudsjett 2013-2016
 • S-sak 61/11 Strategi og bevilgning 2012 samt langtidsbudsjett 2012-2015
 • S-sak 73/10 Strategi og bevilgning 2011 samt langtidsbudsjett 2011-2014

Rapporter og planer #

2013-2014 | 2012-2013

Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet #

System #

IBM Cognos

Relaterte sider #

Kontakt #

Marianne Dyresen | Inger Beate Madsvåg

1 Vedlegg
12373 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)