Plan budsjett og oppfølging - PBO

Sider merket PBO 

Meldingskanal for controllere

Hva er PBO-prosessen? #

Utgangspunktet for plan-, budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen) er NTNUs langsiktige mål og visjoner samt departementets føringer. Dette danner grunnlaget for NTNUs arbeid med strategi og overordnede mål, årlige planer og budsjetter, oppfølging av planer, budsjett og regnskap, rapportering, evaluering og vurdering av måloppnåelse.

Disse styringsdokumentene brukes i PBO-prosessen:

Verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring #

Styresaker om virksomhetsrapportering #

Styresaker om plan og budsjett #

Rapporter og planer #

Se wikiside om strategier og styrende dokumenter

Tildelingsbrev #

Relaterte sider #

Kontakt #

Marianne Dyresen | Inger Beate Madsvåg

27 Vedlegg
19727 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)