Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Urkund web-inbox

Denne siden viser hvordan du bruker Urkunds frittstående nettløsning, "Urkund web-inbox", for plagieringskontroll av tekster. Veiledningen gjelder kun for vitenskapelig og administrativt ansatte. 

English: Using the Urkund web-inbox.

Hva gjør Urkund? #

Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, dvs. om det kan være tilfelle av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter. 

Merk: NTNUs database av tekster er eksklusiv for NTNU. Tekster sammenlignes pr. i dag ikke med tekster i databaser for andre læresteder.

Brukerveiledning for hvordan forstå analyserapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Urkund.

Levere besvarelser til Urkund for plagieringskontroll #

Besvarelser kan leveres på 3 ulike måter:

 1. Laste opp besvarelsen via Urkunds web-grensesnitt til faglærers konto.
 2. Besvarelsen sendes via e-post direkte til faglærers konto i Urkund.
 3. Levere besvarelsen i Blackboard (når dette blir klart) eller Inspera.

Denne veiledningen beskriver metode 1 og 2.

Logge deg inn når du har bruker #

 1. Når du har opprettet bruker, (se under) kan du logge deg direkte inn via denne: Urkund logg inn
 2. Om du vil lage et bokmerke, kopierer du denne linken og lagrer i et bokmerke: "https://secure.urkund.com/Shibboleth.sso/DS?entityID=https://idp.feide.no&target=https://secure.urkund.com/account/Shibboleth.aspx".
 3. Dersom du allerede er innlogget via Feide, vil du komme rett til din konto i Urkund. Om du ikke er innlogget inn, vil du komme til Feide innlogging.
 4. Dersom du ikke har tilgang til lenkene vist over, kan du alltid logge deg inn via http://www.urkund.com/en/ som forklart under steg for steg.

Opprette bruker i Urkund #

For å ta i bruk Urkund må du opprette en analyse-konto i Urkund. Dette gjøres første gang du logger inn vha. Feide-pålogging i Urkund.

 1. For å registrere deg og logge inn første gangen kan du følge stegene nedenfor eller gå rett til pkt. 7 ved å bruke den samme lenken som over: Urkund logg inn 
 2. Gå til http://www.urkund.com/en/ og klikk på "Log in".Log in
 3. Klikk på "Log in to the URKUND system" i "Access portalen".Access portal
 4. Du kan velge norsk språk øverst til høyere. Bruk "Logg inn med Shibboleth" (Feide pålogging).Login side, Shibboleth
 5. Finn din organisasjon ved å klikke på nedtrekksmenyen. (Tips: Ved trykke på "N" på tastaturet blar du gjennom de lærestedene som begynner på "N" og kommer raskere frem til NTNU.) Velg "Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet". Select your organisation.
 6. Klikk på "Logg inn med Shibboleth".Login using Shibboleth.
 7. Første gangen du logger inn kommer du til side for å godkjenne Feide-detaljer. Hak av for "Godta også for fremtiden" og klikk "Ja, fortsett". Feidegodkjenning
 8. Du kommer til siden for å sette opp din konto i Urkund. Ikke endre noe på denne. Les gjennom "Terms of service" og hak deretter av for "I accept URKUND's Terms of Service". Klikk så på "Create". Account setup accept.
 9. Siden "Registration complete vises". Klikk på "Proceed to your account".Registration complete.
 10. Du kommer inn på din konto og siden (web-inbox) hvor etter hvert besvarelser som er sendt til din konto og resultat fra analysen av innsendte dokuement vises. Du har nå fått opprettet en konto og kan gå i gang med å bruke Urkund. Start page
 11. Når du har opprettet bruker, kan du logge deg direkte inn som forklart over.

Web-grensesnittet #

Dette finner du i web-grensesnittet:Web-grensesnittet

 1. "URKUND-logo" - Dersom du "går deg bort" kommer du tilbake til topp-nivået ved å klikke på denne.
 2. "Analyseadresse:" - Navn på din konto i Urkund. Besvarelser kan sendes via e-post direkte til din bruker i Urkund. For å sikre orden på besvarelsene i Urkund anbefaler vi at du laster opp disse selv, evt. av assistenter du har i emnet.
 3. Innhold og struktur i din konto - Tallet i () angir antall dokumenter som ligger på topp-nivå i mappe-strukturen.
 4. Menyer for å flytte dokumenter og mapper. Blir aktive når du haker av for ett eller flere dokument.
 5. Lage og bruke mapper - Du kan opprette mapper for å holder orden på besvarelser. F.eks. en mappe for hvert emne.
 6. Innstillinger - Under "Innstillinger" endrer du dine preferanser.
 7. "Oppfriskning" - Web-siden lastes på nytt. F.eks. for å se siste ankomne dokumenter.
 8. Område for å søke etter dokumenter og på personer som har levert dokumenter. 
 9. Knapper for å bla frem og tilbake i listen.
 10. Hjelp-funksjon.
 11. Laste opp dokumenter - Opplasting av dokumenter direkte til din konto. 
 12. Din brukerprofil og preferanser.
 13. Liste over dokumenter som ligger under din konto. Du kan sortere på hver kolonne. De viktigste kolonnene er:Liste over dine dokumenter
  1. (1) Boks for å hake av alle eller enkelte dokumenter slik at du kan flytte det/dem.
  2. (2) Tall i "%" (treffprosent) som viser dokumentets likhet med andre dokumenter.
  3. (3) Referanse ID til dokumentet i databasen.
  4. (4) Navn på innsendt fil.
  5. (5) e-post-adresse til den som har sendt inn dokumentet.
  6. (6) Når dokumentet ble mottatt i databasen.

Innhold og struktur i din konto #

Ved å klikke på tekstrengen med din analysekonto i verktøylinjen, får du se innholdet i din konto med mapper og filer. Her har vi allerede opprettet noen mapper.

Innhold i analysekonto

Tallene i ( ) bak hver mappe er antall dokument i mappen. Nederst vises antall dokumenter som er sendt inn fra din e-post-adresse. Tekst og tall innenfor [ ] er f.eks. emnekode som du kan angi for en mappe når du oppretter denne. Ved å starte emnefeltet i e-posten som inneholder besvarelsen med "[emnekode]" sorteres automatisk innkomne besvarelser til rett mappe. NB! Mappen må være opprettet først!.

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Lage og bruke mapper #

 1. For å holde orden på innleveringer anbefales å opprette mapper f.eks. for hvert emne.
  1. (1) Følg stegene i figuren ved å starte med å klikke på "Ny mappe".Lage ny mappe
  2. (2) Legg inn et navn på mappen. Det kan være hva som helst.
  3. (3) Fyll inn "Course code". F.eks. "NE4321".
  4. (4) Valgene 4, 5, 6, 7 og 8 angir du som det passer.
  5. (5) Til slutt klikker du på "Oppdater" og mappen blir laget.
 2. Vedlegg i e-post som starter med "[NE4321] i emnefeltet vil i automatisk havne i mappen med koden "NE4321".Emne i e-post
 3. Når dokumentet er mottatt og behandlet, finner du det igjen i mappa "NE4321". Antall dokumenter blir oppdatert. Dokument i ny mappe
 4. Når du går inn i mappa, finner du dokumentet og prosentvis score fra plagieringskontrollen.Innhold i NE4321

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Innstillinger #

I "Innstilinger" kan du bl.a. angi hvordan Urkund kommuniserer med deg og om noen kilder skal ekskluderes fra analysen.

 1. Klikk på "Innstillinger" øverst i grensesnittet.
 2. Gjør dine valg.
 3. Om du haker av for "Send med dokumentet som vedlagt fil ..." får du tilsendt pr. e-post det dokumentet du selv eller andre har levert til din analyseadresse hos Urkund.
 4. Til slutt klikker du på "Oppdater". Valg av språk har innvirkning på språk i nyhetsmail.Settings

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Laste opp dokumenter #

Dokumenter kan også lastes direkte opp i "Urkund web-inbox". Ved opplasting av flere og store filer er dette hensiktsmessig. Merk: Du kan laste opp flere dokumenter samtidig som er pakket i en zip-fil. Dersom du har flere besvarelser i Blackboard som du vil kontrollere, kan disse lastes ned fra Blackboard som en zip-fil og lastes opp i Urkund. Se Plagieringskontroll av besvarelser levert i Blackbord

 1. Klikk på "Send inn dokument".  Laste opp dokumenter
 2. I neste skjermbilde gjør du følgende steg:
  1. (1) Velg analyseadressen eller skriver den inn.
  2. (2) Skriv et emne i "Subject"-feltet. Om du her angir emnekode, [NE4321], som forklart over, havner fila som lastes opp i mappa "Nytt emne - [NE4321]".
  3. (3) Du kan skrive en melding i "Message"-feltet.Velge analyseadresse
 3. Når dette er gjort, laster du opp fila ved "dra og dropp" eller ved å klikke i feltet under "Dokument" og velge fila.Velg fil for opplasting
 4. Til slutt klikker du på "Sende" og fila lastes opp til Urkund.Send fila

Tilbake til kapittel "Web-grensesnittet".

Bekreftelser på e-post fra Urkund #

Når et dokument er sendt til kontroll sender Urkund tilbake følgende bekreftelser på e-post:

 1. Avsender/den som har lastet opp dokumentet får en bekreftelse på at dokumentet er registrert hos Urkund. Dokumentet gis en referanse ID oppgis i e-posten. e-post kommer fra "noreply@urkund.se". Denne e-posten sende alltid og du kan ikke slå dette av.
 2. Bekreftelse på at analysen er ferdig med angivelse av treffprosent. E-post kommer fra "report@analysis.urkund.com". Du kan slå av utsending av denne i "Settings".

Dele innsendt dokument og analyserapporten #

 1. Ved å høyreklikke på dokumentnavnet i web-grensesnittet og velge "Kopier linkadressen" kopierer du linken til det innleverte dokumentet. Du kan dele dokumentet enkelt med andre ved å lime den inn i en e-post.Kopier link til fila
 2. Analyserapporten kan du dele på samme måte ved å høyreklikke på treff-prosenten, velge "Kopier linkadressen" og lime den inn i en e-post.
 3. Dokumentet og analyserapporten kan også deles fra web-grensesnittet som viser rapporten. Se under.
 4. Selv om linkadressene er unike og sikre, kan alle som har lenkene laste ned dokumentet eller åpne analyserapporten. Det er derfor alltid en viss risiko når du deler linker på e-post.

Analyserapporten #

Brukerveiledning for rapporten finner du på Innsida: Forstå analyserapporten fra Urkund.

Verdt å vite #

 1. Dokumenter til Urkund må leveres som filer. Det er ikke mulig å sende eller laste opp en link til et dokument i en sky-tjeneste eller lime teksten inn i e-posten.
 2. Hvis det sendes en e-post uten vedlegg til en analyseadresse, blir denne e-posten ikke behandlet av Urkund. Avsender får ingen feilmelding fra Urkund og e-post og dokument kommer ikke frem til mottaker.
 3. Du kan ikke "dele" dokumenter med en analyseadresse via Google Docs eller andre skybaserte tjenester. Urkund må ha en fil å jobbe med. Link til en ressurs som inneholder filen er ikke nok.
 4. Dokumenter må være minst 430 karakterer og/eller 20 ord for å bli kontrollert.
 5. Urkund støtter følgende 12 filformater: .DOC .DOCX .SXW .PPT .PPTX .PDF .TXT .RTF .Html .Htm .WPS .ODT.
 6. PDF/A blir markert som Read/Only og kan ikke analyseres.
 7. Urkund støtter ikke iWorks-formatet .Pages. iWorks-brukere må lagre filer som skal sjekkes som ett av de støttede filformatene ovenfor.
 8. Hvis en student sender inn dokumenter med feil filformat, f.eks. som "essay.% & @" eller "Min_besvarelse.xxx", får vedkommende en feilmelding fra Urkund som forteller at dokumentet ikke kan analyseres. E-posten med dokumentet sendes ikke videre til Urkund eller til den som skal vurdere innholdet i dokumentet.
 9. Det er mulig å legge ved flere dokument i samme e-post, men vi anbefaler kun ett dokument pr. e-post.
 10. Bilder i e-posten som sendes inn vil generere en feilmelding, men dokumentet blir sendt til Urkund for analyse.
 11. Hvis flere versjoner av et dokument sendes fra samme e-post til samme analyseadresse, utføres ikke analyse mot tidligere innsendte versjoner. Dvs. versjon 1 vil ikke bli inkludert som kilde i analysen av versjon 2. Hvis et dokument sendes til en annen analyseadresse, eller flere analyseadresser samtidig, eller sendt fra en annen e-postklient, blir dokumentet analysert.
 12. Hvis f.eks. versjon 1 sendes fra NTNU student e-post og versjon 2 sendes fra en Yahoo-adresse, vil det bli duplikat hit i Urkund. Duplikater kan slås av i analysen ved å deaktivere en kilde. Under Hjelp-knappen (?) finnes også brukerveiledning for dette fra Urkund.
 13. Kvitteringer og tilbakemeldinger fra Urkund sendes fra domenene urkund.com og urkund.se. Dersom du ikke får disse, kan det være at spam-filteret har filtrert dem ut. Endre evt. oppsett i spam-filteret.
 14. Normalt er analysen klar innen ca. 30 min. I sjeldne tilfeller kan det ta inntil 24 timer.

Plagieringskontroll av besvarelser levert i Blackboard #

For plagieringskontroll av besvarelser på oppgaver i Blackboard anbefaler vi at levering skjer i Blackboard (som for andre besvarelser). Dette gir studentene én måte å forholde seg til på for levering av besvarelser. Faglærer eller f.eks. vitenskapelige assistenter tar ut de besvarelsene man ønsker å gjøre plagieringskontroll av. Flere besvarelser kan tas ut samtidig som en zip-fil fra Blackboard. Zip-fila fra Blackboard kan lastes direkte opp i Urkund web-inbox som forklart over. På denne måten har faglærer også kontroll på hvilke besvarelser som sendes til plagieringskontroll. Dersom zip-fila inneholder flere enn 50 besvarelser, bør den deles opp.

Du vil få en e-post tilbake fra Urkund for hver fil i zip-fila som en bekreftelse på at besvarelsen er mottatt. (Denne funksjonen kan du som bruker pt. ikke slå av i Urkund). Merk: Zip-fila fra Blackboard inneholder også en tekstfil (.txt) for hver besvarelse med informasjon om oppgaven og innsender. Urkund vil også sende ut en e-post for disse filene. For å unngå dobbelt opp av e-post, kan du slette disse tekst-filene før du laster opp zip-fila. Om du sorterer innhold i zip-fila på filstørrelse, vil du lett se tekstfilene (de er ca. 460 bytes). Du kan slette filene ved å merke dem av.

Tilbake til kapittel "Laste opp dokumenter".

Support #

Dersom du har spørsmål om bruken av Urkund, kan du kontakte Orakeltjenesten: orakel@ntnu.no, (735) 91500.

25 Vedlegg
10949 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)