Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Inspera

Bruk av Urkund i Inspera Assessment for ansatte.

English version - Plagiarism control - Using Urkund in Inspera

Temaside om administrere eksamen  | Temaside om gjennomføre emne | Sider merket med plagiering | Sider merket med eksamen 

Inspera Assessment er integrert med plagiatkontroll-tjenesten Urkund. En vil ha valget om plagiatkontroll både på oppgaver og eksamener. Plagiatkontroll er som regel alltid bestilt for innleveringsoppgaver/hjemmeeksamen, og denne innstillingen settes av administrativt hovedansvarlig ved institutt. Sensor vil da få presentert resultatene fra plagiatkontrollen under fanen Plagiatkontroll i Vurdering.

Resultatene fra plagiatkontroll presenteres som prosenter som angir hvor mye av kandidatens svar som forekommer i andre kilder. Rapporten inneholder også lenker til de eksterne kildene. Tekst som finnes i andre kilder vises i oransje.

Støttede filtyper #

.doc, .docx, .sxw, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .rtf, .html, .htm, .wps, .odt, .pages. Maksimal filstørrelse er 20 MB.

Hvordan fungerer Urkund i Inspera? #

Emnets administrativt ansvarlige aktiverer plagiatkontroll i prøvens oppsett.

Som sensor vil du da få opp plagiatkontrollens score i fanen "Plagiatkontroll" når du klikker deg inn på en kandidats besvarelse fra kandidatoversikten.

Hvis du klikker på fanen "Plagiatkontroll" åpnes analyserapporten fra Urkund i en ny fane. En nærmere beskrivelse av hvordan du tolker analyserapporten finnes på siden Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund.

Kontakt #

digitaleksamen@sa.ntnu.no

6 Vedlegg
7879 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)