Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard

Denne siden forklarer Urkunds plageringskontroll for Blackboard.
Denne siden gjelder kun for ansatte i administrative og akademiske stillinger.

English version: Using Urkund in Blackboard

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er Urkund? #

NTNU bruker Urkund (www.urkund.com) for plageringskontroll av besvarelser. Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleverte besvarelser ved NTNU og andre tekster tilgjengelig via kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder, og bidrar derfor til å finne mulige tilfeller av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst i kilder som har likheter. Les mer om retningslinjer for bruk og hvordan plagieringskontrollen fungerer på Plagieringskontroll ved NTNU

Hvordan aktivere Urkund i Blackboard #

Når Urkund plageringskontroll er aktivert for en oppgave, vil systemet lage en rapport og angi likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder. Rapporten vil komme opp som en lenke tilgjengelig via Vurderingssenteret.

 1. Sjekk at redigeringsmodus er PÅ (1), opprett deretter en ny innlevering (Oppgave) (se Opprette individuelle obligatoriske innleveringer) eller rediger en eksisterende innlevering.
 2. Under Instruksjoner finner vi tekst-editoren for oppgaven. Hvis du kun ser en rad med menyknapper må du hente frem de andre radene ved å klikke på Vis mer-pilen (2). Under Mashups (3) finner vi Urkund-verktøyet; Urkund Plagiarism Checker (4).
  Aktiver Urkund fra Mashups-knappen i teksteditoren
 3. Et nytt innstillingsvindu vil dukke opp med følgende innstilinger:
  Du velger innstillinger i Urkund i vinduet som dukker opp når du velger Urkund plagieringskontroll

  (1) Denne må være avkrysset for at plagieringskontroll skal gjennomføres.
  (2) Dette valget gjør det mulig for studenter å se analyserapporten. En lenke til studentens analyserapport vil ligge i tilbakemeldingen studenten får på oppgaven.
  (3) Ved å huke av for dette valget vil det opprettes en kolonne i vurderingssenteret med treffprosenten (0-100%). Treffprosenten angir grad av likhet mellom besvarelsen og andre kilder. Dersom flere dokumenter innleveres av samme student, vil cellen for treffprosent i vurderingssenteret vise "MULTI" for å angi at det er mer enn en treffprosent for besvarelsen.
  (4) Dette valget gjør at du kan gjennomføre plagieringskontroll også på besvarelser som allerede er levert, dersom det er levert noen før du aktiverer plaigeringskontrollen. Dette valget vil ikke være aktuelt dersom kontrollen aktiveres før noen har levert en besvarelse.

  (5) Klikk Send for å lagre innstilinger.
 4. Merk at vi i dette eksempelet velger å legge til en kolonne i Vurderingssenteret samt å gjøre rapporten tilgjengelig for studentene.
 5. En logo og teksten "Plagiarism Check by URKUND" (1) blir lagt til i Instruksjoner i oppgaven og vil være en del av oppgavebeskrivelsen som vises for studentene. Teksten og logoen gjør at vi kan se at aktiveringen var vellykket. Om ønskelig kan teksten og logoen fjernes ved å gå inn å redigere oppgaven etter at oppgaven er lagret. Klikk "Send (2)" for å lagre oppgaven.

  Fullfør aktiveringen ved å trykke SendMerk: Urkund kan deaktiveres ved å velge Urkund plagiarism checker fra Mashups nok en gang og der fjerne haken for at plagiatkontrall skal foretas.

Gjennomgang av resultatet #

 1. Åpne Vurderingssenteret (1) og finn deretter den besvarelsen/studenten du vil vurdere. Pek i cellen og klikk så på symbolet til høyre (2) for å hente frem hurtigmenyen. Velg deretter Forsøk dd.mm.åå (3).

  Se treffprosent og vurder besvarelse fra vurderingssenteret
 2. Du får nå opp besvarelsen sammen med Blackboards vurderingsverktøy. 

  Her finner du lenken til rapporten i tilbakemeldings(2)- og kommentarfeltene (3). Lenken må kopieres (ctrl +c) og limes inn (ctrl + v) i en ny fane eller nettleservindu.

  Lenke til rapporten finner du i tilbakemeldingsfeltet.

For ytterligere informasjon om hvordan tolke rapporten som er generert i Vurderingssenter, se Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund

Se en video #

Forstå analyserapporten i Urkund. 

Nyttig å vite #

 • URKUND støtter de 12 mest vanlige tekstbehandlingsformatene:
  (.DOC. DOCX. SXW. PPT. PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT)
 • Resultatet til analysen leveres normalt innen 30 minutter etter leveringen, men kan i noen tilfeller ta opptil 24 timer.
 • Se Bruke Urkund web-inbox for fremgangsmåte å sjekke tekster som ikke leveres via Blackboard eller Inspera.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

6 Vedlegg
5130 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)