Plagieringskontro...

Plagieringskontroll - Bruke Urkund i Blackboard

Denne siden gir en introduksjon til Urkunds plageringskontroll i Blackboard.
Denne siden gjelder kun for ansatte i administrative og akademiske stillinger.

English version: Using Urkund in Blackboard

Temaside om Blackboard | Sider merket med Blackboard

Hva er Urkund? #

NTNU bruker Urkund (www.urkund.com) for plageringskontroll av besvarelser. Urkund sammenligner en innlevert besvarelse med tidligere innleveringer ved NTNU, i tillegg til andre kilder på internett. Systemet gjør en analyse og lager en rapport som angir likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder. Dermed finner Urkund mulige tilfeller av plagiat. Rapporten gir direkte henvisning til kilder og tekst som har likheter. Les mer om retningslinjer for bruk og hvordan plagieringskontrollen fungerer på Plagieringskontroll ved NTNU

Hvordan aktivere Urkund i Blackboard #

Når Urkund plageringskontroll er aktivert for en oppgave, vil systemet lage en rapport og angi likhet i prosent (treffprosent) mellom den innleverte teksten og andre kilder. Rapporten vil komme opp som en lenke tilgjengelig via Vurderingssenteret.

 1. Sjekk at redigeringsmodus er PÅ (1), opprett deretter en ny innlevering (Oppgave) (se Opprette individuelle obligatoriske innleveringer) eller rediger en eksisterende innlevering.

 2. Under Instruksjoner finner du tekst-editoren for oppgaven. Hvis du kun ser en rad med menyknapper må du hente frem de andre radene ved å klikke på Vis mer-pilen (2).
  1. Ved å klikke på Mashups (3) får du opp en meny med ulike valg, hvor URKUND plagieringskontroll er en av valgene.
  2. Klikk på Urkund Plagieringskontroll (4).

   Aktiver Urkund fra Mashups-knappen i teksteditoren
 3. Et nytt innstillingsvindu vil dukke opp med følgende innstilinger:

  Du velger innstillinger i Urkund i vinduet som dukker opp når du velger Urkund plagieringskontroll

  1. Kontroller innsending/filer (1) må være avkrysset for at plagieringskontroll skal gjennomføres.
  2. Tillat studentene å se plagiatrapporten (2) gjør det mulig for studenten å se analyserapporten. En lenke til analyserapporten vil ligge i tilbakemeldingen studenten får på oppgaven.
  3. Ved å huke av for Inkluder treffprosenten i Vurderingssenteret (3) vil det opprettes en kolonne i vurderingssenteret med treffprosenten (0-100%). Treffprosenten angir grad av likhet mellom besvarelsen og andre kilder. Dersom flere dokumenter innleveres av samme student, vil cellen for treffprosent i vurderingssenteret vise "MULTI" for å angi at det er mer enn en treffprosent for besvarelsen.
  4. Send inn tidligere innleveringer til plagiatkontroll (4) gjør at du kan gjennomføre plagieringskontroll på besvarelser som allerede er levert, dersom det er levert noen før du aktiverer plaigeringskontrollen. Dette valget vil ikke være aktuelt dersom kontrollen aktiveres før noen har levert en besvarelse.
  5. Klikk Send (5) for å lagre innstilinger.
 4. En logo og teksten Plagiarism Check by URKUND (1) blir lagt til i Instruksjoner i oppgaven og vil være en del av oppgavebeskrivelsen som vises for studentene. Teksten og logoen gjør at du kan se at aktiveringen var vellykket. Om ønskelig kan teksten og logoen fjernes ved å gå inn å redigere oppgaven etter at oppgaven er lagret. Klikk Send (2) for å lagre oppgaven.

  Fullfør aktiveringen ved å trykke Send

Merk: Urkund kan deaktiveres ved å velge Urkund plagieringskontroll fra Mashups nok en gang og fjerne haken for at plagiatkontroll skal foretas.

Gjennomgang av resultatet #

 1. Åpne Vurderingssenteret (1)  under Emnebehandling og finn den besvarelsen/studenten du vil vurdere. Pek i cellen og klikk på den grå pilen til høyre (2) for å hente frem hurtigmenyen. Velg deretter Forsøk dd.mm.åå (3).

  Se treffprosent og vurder besvarelse fra vurderingssenteret
 2. Du får nå opp besvarelsen sammen med Blackboards vurderingsverktøy. Her finner du lenken til rapporten i tilbakemeldings(2)- og kommentarfeltene (3). Lenken må kopieres (ctrl +c) og limes inn (ctrl + v) i en ny fane eller nettleservindu for å kunne åpnes.

  Lenke til rapporten finner du i tilbakemeldingsfeltet.

For ytterligere informasjon om hvordan du kan tolke rapporten som er generert i Vurderingssenteret, se Plagieringskontroll - Forstå analyserapporten fra Urkund

Se en video #

Forstå analyserapporten i Urkund. 

Nyttig å vite #

 • URKUND støtter de 12 mest vanlige tekstbehandlingsformatene:
  (.DOC. DOCX. SXW. PPT. PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT)
 • Resultatet til analysen leveres normalt innen 30 minutter etter leveringen, men kan i noen tilfeller ta opptil 24 timer.
 • Se Bruke Urkund web-inbox for fremgangsmåte å sjekke tekster som ikke leveres via Blackboard eller Inspera.

Se også #

Kontakt #

Orakeltjenesten kan hjelpe deg hvis du støter på problemer.

9 Vedlegg
5219 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)