Personvern og GDPR

Personvernombud NTNU

Alle offentlige virksomheter har med innføringen av GDPR krav om å ha et eget personvernombud.

Hvem er personvernombud ved NTNU? #

NTNUs personvernombud er Thomas Helgesen som startet i stillingen 8. mars 2018.

Personvernombudets oppgaver #

Personvernombudet skal være et kontaktpunkt for de registrerte (de personer som det behandles persondata om) og for Datatilsynet.

I mange tilfeller har NTNU en rådføringsplikt med personvernombudet. Dette trer inn i stedet for meldeplikt og konsesjonsplikt.

Personvernombudet skal informere om forpliktelsene man har etter de nye reglene. Ombudet skal også kontrollere at regelverket overholdes og at personvernkonsekvenser vurderes der det kan være høy risiko for personers personvern og øvrige interesser. 

Man kan søke generell veiledning hos personvernombudet. 

NTNU som behandlingsansvarlig skal sørge for at personvernombudet involveres i rett tid og på riktig måte i personvernspørsmål.

0 Vedlegg
1433 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)