Personvernombud

NTNUs Personvernombud. Informasjon og kontakdeltaljer. 

Personvernombud ved NTNU er Thomas Helgesen

Kontakt pr epost er: personvernombud@ntnu.no 

  • Skal gi NTNUs ledelse og ansatte informasjon og råd om forpliktelser NTNU har i henhold i til EUs personvernforordning og annen relevant lovgivning om personvern
  • Skal på anmodning gi råd om vurdering av mulige personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den
  • Skal kontrollere overholdelsen av EUs personvernforordning og annen relevant lovgivning om vern av personopplysninger og interne retningslinjer
  • Skal holde seg informert om og følge opp avvik ved brudd på personvernet
  • Skal samarbeide med og være kontaktpunkt for Datatilsynet og de registrerte  
0 Vedlegg
1080 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)