Liferay - widgeter

Person-portlet i Liferay

Siden er skrevet for innholdsprodusenter på eksterne nettsider. Oversikt over portlets i Liferay

Person-portleten er nyttig når du skal liste opp folk som jobber ved ulike enheter ved NTNU, eksempelvis på tverrfaglige forskningsprosjekt. Portleten ansattliste skal fortsatt brukes på institutter og avdelinger. NB for nettredaktører. Du må ha rollen "webmaster" på siden hvor du skal legge til person-portlet.

Legg til personliste #

Logg på Liferay og gå til siden som skal inneholde personlisten.

 1. Klikk på "+-tegnet (Legg til)" til høyre i toppmenyen
 2. Velg "Widgets" 
 3. Under "NTNU", velg "person-portlet" og dra den dit du ønsker

Legg til personer fra personliste #

 1. Klikk på de tre hvite prikkene i det blå feltet over widgeten og velg "Innstillinger"
 2. I feltet "Søk etter personer" skriver du navnet på en person du vil legge inn i listen
 3. Klikk på knappen "Legg til" for å legge til ønsket person
 4. Fortsett til listen er komplett og klikk på den blå pilen øverst til venstre ("Tilbake til normal side") når du er ferdig

Det er en begrensning på (antall må sjekkes) personer pr. liste.

Fjerne personer fra personliste #

 1. Klikk på de tre hvite prikkene i det blå feltet over widgeten og velg "Innstillinger"
 2. Gå til listen du vil gjøre endringer i og klikk på krysset ved siden av personen
 3. Klikk på den blå pilen øverst til venstre ("Tilbake til normal side") når du er ferdig

Visningsalternativer #

 1. Du kan veksle mellom visittkort- og listevisning med å klikke på knappen "Visittkort/Listevisning" 
 2. Klikk i feltet der det står "Klikk for å endre overskrift" og skriv inn ønsket overskrift på personlisten. Dersom du ikke ønsker å ha noen overskrift på personlisten, lar du dette feltet være.
0 Vedlegg
5871 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)