Permisjon under svangerskapet

Er du gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelige for fruktbarheten din eller for fosteret.

Engelsk version - Leave during pregnancy

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon 

Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for tilrettelegging tidlig i svangerskapet og du ikke ønsker å involvere arbeidsgiveren din.

Er du utsatt for stråling på arbeidsplassen din?

Les mer om gravide og stråling

Tilrettelegging for gravide #

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for deg når du er gravid.

Du skal omplasseres hvis du jobber i et arbeidsmiljø som er skadelig for fosteret. Hvis en omplassering ikke lar seg gjøre fritas du fra å jobbe under svangerskapet, og du har rett på svangerskapspenger

Slik søker du svangerskapspenger: #

  1. Fyll ut Arbeidstilsynets skjema Tilrettelegging og omplassering ved graviditet.
  2. Før skjemaet leveres til arbeidsgiver må du få lege eller jordmor til å fylle ut sin del av skjemaet.
  3. Dersom lederen din ikke kan omplassere deg fyller han eller hun ut sin del av skjemaet, og sender skjemaet til NAV.
  4. Kopi av ferdig utfylt skjema sendes til Fraværstjenesten som registrerer fraværet i HR-portalen og krever refusjon fra NAV.

Svangerskapskontroller #

Som gravid har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroller. Rettigheten gjelder først og fremst når  kontrollen ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden.

Permisjon før fødsel #

Du har også rett til å starte uttaket av svangerskapspermisjon inntil tolv uker før termin. Bruker du permisjonsretten før fødselen,reduseres fellesperioden som kan deles mellom foreldrene med tilsvarende antall dager.

Lovverk #


Oppdatert 26.05.20

0 Vedlegg
7834 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)