Permisjon under svangerskapet

Er du gravid eller planlegger å bli gravid, er det viktig å ta hensyn til hva du jobber med. Enkelte kjemikalier og arbeidssituasjoner kan være skadelige for fruktbarheten din eller for fosteret.

Engelsk version - Leave during pregnancy

Temaside om permisjon | Sider merket med permisjon 

Kontakt Bedriftshelsetjenesten hvis du har behov for tilrettelegging tidlig i svangerskapet og du ikke ønsker å involvere arbeidsgiveren din.

Er du utsatt for stråling på arbeidsplassen din?

Les mer om gravide og stråling

Tilrettelegging for gravide #

Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for deg når du er gravid.

Du skal omplasseres hvis du jobber i et arbeidsmiljø som er skadelig for fosteret. Hvis en omplassering ikke lar seg gjøre fritas du fra å jobbe under svangerskapet, og du har rett på svangerskapspenger

Slik søker du svangerskapspenger: #

  1. Fyll ut Arbeidstilsynets skjema Tilrettelegging og omplassering ved graviditet.
  2. Før skjemaet leveres til arbeidsgiver må du få lege eller jordmor til å fylle ut sin del av skjemaet.
  3. Dersom lederen din ikke kan omplassere deg fyller han eller hun ut sin del av skjemaet, og sender skjemaet til NAV.

Svangerskapskontroller #

Som gravid har du rett på fri med lønn i forbindelse med svangerskapskontroller. Rettigheten gjelder først og fremst når  kontrollen ikke kan gjennomføres utenfor arbeidstiden.

Permisjon før fødsel #

Du har også rett til å starte uttaket av svangerskapspermisjon inntil tolv uker før termin. Bruker du permisjonsretten før fødselen,reduseres fellesperioden som kan deles mellom foreldrene med tilsvarende antall dager.

Lovverk #


Oppdatert 26.05.20

0 Vedlegg
7345 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)