Søk om...

Permisjon under forskningstermin

(Videresendt fra Permisjon under forskertermin)

Skal du ha permisjon i løpet av forskningsterminen, kan du søke om å få forlenget forskningsterminen. Husk at du må være medlem av norsk folketrygd hvis du er utenlands.

English version - Leave during sabbatical

Temaside om forskningstermin | Sider merket med permisjon

Permisjon når du er i utlandet #

Er du i utlandet har du ikke automatisk de samme permisjonsrettighetene som når du er i Norge. Du må søke om å beholde rettighetene.

Skal du ha permisjon må du:

Begge søknader sendes til NAV.

Forlenge eller utsette forskningsterminen på grunn av permisjon #

Skal du ha fødselspermisjon eller annen type permisjon i løpet av forskningsterminen, kan du søke om å få forlenget forskningsterminen.

Temaside om permisjon | Søk om permisjon i HR-portalen 

Forlengelsen av forskningsterminen skal skje umiddelbart etter opprinnelig termin og ikke periodevis i etterkant.

Dersom du må avbryte forskningsterminen på grunn av fødsel, velferdspermisjon eller lignende, kan du søke om å få gjennomføre forskningsterminen på et seinere tidspunkt.

Oppdatert 11.04.2018

1 Vedlegg
16308 Visninger
Gjennomsnitt (1 Stemme)