Permisjon for medisinstudenter

Om permisjon i "Forskrift om studier ved NTNU" (§3-4)

Søknadsskjema for permisjon

Søknad om permisjon fra medisinstudiet

Søknaden skal være begrunnet og inneholde opplysninger om hva du skal bruke permisjonstiden til. Det stilles ikke spesielle krav for å få permisjon, men det tas alltid forbehold om plass på det kullet du vil gjenoppta studiet på.

Reglement for behandling av permisjonssøknader

En student som ønsker hel eller delvis permisjon fra studiet, må sende begrunnet søknad til Fakultet for medisin og helsevitenskap:

innen 1. mai for permisjon fra høstsemesteret
innen 1. november for permisjon fra vårsemesteret

Etter vurdering plasseres permisjonssøknaden i en av følgende prioriteringskategorier:

  1. Attestert, langvarig sykdom. Svangerskap, fødsel og omsorg for små barn. Andre særlige, tungtveiende velferdsgrunner.
  2. Attestert deltakelse i organisert forskningsprosjekt. Deltakelse i andre organiserte, faglige eller vitenskapelige programmer med relevans til medisinstudiet.
  3. Andre velferdsgrunner/ubegrunnede søknader.

Hvis antallet studenter i et kull overstiger måltallet, prioriteres det slik:

  1. Forskerlinjestudenter
  2. Studenter i permisjon, kategori 1
  3. Studenter som har strøket til konte
  4. Studenter i permisjon, kategori 2 og 3

Resultatet av søknadsbehandlingen meddeles studenten som deretter har en ukes frist til å trekke søknaden tilbake. Dersom søknaden ikke trekkes, vil Fakultet for medisin og helsevitenskap disponere søkerens opprinnelige studieplass, og kan tilby denne til en student som er i permisjon og som ønsker å tre inn igjen i studiet.

0 Vedlegg
5317 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)