Utdanningsfaglig basiskompetanse

(Videresendt fra Pedup - Pedagogisk utviklingsprogram)

Nytt program innen utdanningsfaglig basiskompetanse erstatter PEDUP

Information in English

Våren 2019 startet Uniped pilotering av NTNUs nye tilbud innen utdanningsfaglig basiskompetanse og til våren gjennomføres runde fem av piloten (Pilot V21). Pedagogisk utviklingsprogram (PEDUP) er nå faset ut. 

Det nye tilbudet utvikles for å møte regjeringens krav om pedagogisk kompetanse for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger i universitets- og høyskolesektoren. Endringene i forskriften trådte i kraft fra 1. september 2019 (se pressemelding).

Søknad

Søknadsfrist:  Søknad til høsten 2021 kommer etter påske

Søknad om plass registreres via Læringsportalen - Lenke legges ut her

   

Informasjon om Pilot V21 #

Krav til godkjenning og omfang #

Skisse over programmet

Omfanget er på totalt 200 timer. Arbeidsbelastningen er 110 timer på første semester og 90 timer andre semester. Første semester består av en introduksjonsdel med samlinger inkludert selvstudium mellom hver av disse, kollegaveiledning og prosjekt. Andre semester gjennomføres valgbare moduler, eventuell videreføring av prosjekt og en avslutningsoppgave.​

For å bestå programmet må deltakerne være tilstede på alle samlinger og gjennomføre alle aktiviteter knyttet til disse, samt fullføre kollegaveiledning og prosjekt. Flere av arbeidskravene er tett knyttet til din egen undervisning og det er derfor et krav at du i perioden programmet pågår har undervisning. Det forutsettes at deltakerne er ansatt ved NTNU i hele perioden og har nødvendige tilganger til Blackboard. Utviklingsprogrammet utgjør 200 timers arbeid og dekker kravene i Forskrift for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129). Det er derfor viktig at deltakelse på programmet, og hvordan det skal tilrettelegges for gjennomføring er avklart med nærmeste leder (ref. Personalreglement for vitenskapelige stillinger, del III – 5.3b).

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

 

Samlingsdatoer introdel våren 2021 #

NB! Samlingsdatoene er endret - tabellen er ikke oppdatert

     Gruppe 1 Trondheim   
Tirsdag - norsk 
Gruppe 2 Trondheim   
Torsdag - engelsk
Gruppe 3 Gjøvik
Engelsk  
Samling 1 - heldag      19. januar28. januar19. januar
Samling 22. februar11. februar9. februar
Samling 32. mars11. mars9. mars
Samling 416. mars25. mars23. mars
Samling 513. april22. april20. april
Samling 627. april6. mai4. mai
Samling 7 - heldag25. mai3. juni25. mai

Samling 1 og 7 er heldagssamlinger (kl. 08:30-15:45) som i utgangspunktet foregår i Trondheim for alle deltakere. Imidlertid ser vi på muligheten for å ha disse to samlingene også lokalt i Gjøvik - mer informasjon kommer.    

Samling 2-6 er halvdagssamlinger (kl. 09:00-12:00) som foregår lokalt i Trondheim og Gjøvik. Vi anbefaler alle å sette av litt tid i kalenderen sin til møte med kollegaveiledningsgruppen i for-/etterkant av disse samlingene.

Tema for de enkelte samlinger publiseres før oppstart.

Alle skal delta en dag per samling (to heldager og fem halvdager). Deltakere vil ved påmelding i Læringsportalen få tre valg:

Gruppe 1:  Trondheim tirsdager  - Norsk/skandinavisk (inkl. nynorsk og svensk) 
Gruppe 2:  Trondheim torsdager - Engelsk
Gruppe 3:  Gjøvik - Engelsk
   

#

Valgbare moduler i andre semester #

Modulene som skal gjennomføres i andre semester annonseres fortløpende på Læringsportalen når de åpner for påmelding. Søk på Uniped modul i kurskatalogen for å se tilgjengelige moduler du kan søke på. Se wiki-siden vår for fullstendig oversikt

   

Overordnet læringsutbyttebeskrivelse #

Den sentrale visjonen for programmet er at deltakerne utvikler en kritisk reflekterende tilnærming til undervisning, veiledning, læring og vurdering (UVLV). For en mer detaljert oversikt over overordnet læringsutbyttebeskrivelse se LUBer   

#

Pensumlitteratur og kursmateriell #

Tilgjengelig i Blackboard etter oppstart.

       

Kontaktinformasjon #

Telefon: 73 59 52 69

E-post: uniped@ipl.ntnu.no

Abonner på UNIPED meldingskanal

7 Vedlegg
23723 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)