Parkeringsregler på NTNU

Regler for parkering på NTNUs områder. Gjelder ansatte, studenter og besøkende. English version: Parking rules at NTNU

Temaside om parkering 

Alle må betale parkeringsavgift for å parkere på NTNUs områder. Det er privatrettslig håndheving av parkering på universitetets områder, og dette betyr at NTNU selv bestemmer hvordan parkering på universitetsområdene skal skje. NTNU kan legge til, fjerne og endre p-plasser uten å måtte søke om tillatelse om dette fra skiltmyndighet/Trondheim kommune. Kjøretøy og tilhengere som står parkert på samme plass over en lengre tidsperiode vil bli bøtelagt/borttauet.

Fra 17. september 2018 er det APCOA Parking Norway AS (tidligere EuroPark) som håndhever parkeringsordningen for NTNU 

Klage på parkeringsbot #

 • Kontakt Apcoa Parking dersom du ønsker å klage på en parkeringsbot du har fått.
 • Apcoa har to faste satser for parkeringsbøter; 600 kr og 900 kr, dette ihht nasjonal parkeringsforskrift.
  • Normal sats på 600 kroner er ved "alminnelige" overtredelser, som hvis man ikke har betalt for den tiden man faktisk står parkert.
  • Høy sats på 900 kroner gjelder ved feilparkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede.

Priser på NTNU i Trondheim fra 01.01.2018 #

Ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B (Gløshaugen), men må da betale vanlig avgift på 28 kroner per time på linje med besøkende. Det er samme prisnivå på parkering på alle campus. Mer om priser.

Tidsrom for avgift #

 • Parkeringsavgiften gjelder på hverdager mellom kl 8- 16.
 • Helger og helligdager er gratis.

Betalingsmetoder #

Det er 3 betalingsalternativer. Så lenge du har registrert kjøretøyet ditt i NTNUs bilnummerdatabase får du NTNU-takst på parkering.

Parkeringssoner #

Parkering NTNU Dragvoll #

Parkering for MH-fakultetet på St. Olavs hospital #

Parkering på NTNU Gjøvik #

Parkering på NTNU Gløshaugen  #

Parkeringsplasser på Gløshaugen i Mazemap

 • Sone A: Kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC.
  Kart over parkeringsområder i sone A
 • Sone B: Kun for ansatte/studenter med tillatelse for nærparkering, samt besøkende. Tillatt også for HC, MC.
  Kart over parkeringsområder Sone B
 • Sone C - Hesthagen: Kun for NTNUs ansatte og studenter. Parkering forbudt for besøkende. Parkering forbudt mellom kl 00 og 06.
  NB! Ansatte/studenter med elbil må registrere seg i bilnummerdatabasen for å parkere her.
  Kart over parkeringsområder Sone C
 • Sone D - Valgrinda: Tillatt for alle NTNUs ansatte/studenter og besøkende. 
  NB! Ansatte/studenter med elbil må registrere seg i bilnummerdatabasen for å parkere her.
  Kart over parkeringsområder Sone D
 • Besøksplasser på Gløshaugen:
  NTNUs ansatte og studenter kan også parkere i sone A og B som NTNU besøkende. Dette betyr at de ikke får mulighet til å betale NTNU-takst, men må betale besøkstakst  som "NTNU Besøkende" (28 kr/time). 

Parkering på Statsarkivet (Gløshaugen) #

 • Parkering kun for NTNUs ansatte og studenter med tillatelse for sone A.
 • Parkering forbudt for ansatte uten tillatelse for sone A og besøkende man-fre kl. 8-16, tillatt hverdager kl. 16-08, samt lørdag og søndag.

Parkering på NTNU Kalvskinnet #

Parkering på NTNU Marinteknisk #

Parkering på NTNU Skipsmodelltanken #

Parkering på NTNU Tungasletta #

Parkering på NTNU Ålesund #

Nærparkering på Gløshaugen (sone A og B) og Kalvskinnet (sone K) #

Ansatte og studenter kan søke om midlertidig nærparkering i sone A og B på Gløshaugen-platået og sone K på Kalvskinnet av helsegrunner eller sosiale årsaker.

Parkeringskontroll #

Apcoa Parking håndhever parkeringsordningen for NTNU.  Alle biler blir kontrollert hver dag. Betjentene skanner bilskiltene for å sjekke dette opp mot NTNUs bilnummerdatabase. Er bilen din registrert i databasen, kan du betale NTNU-takst (5 kr/time). 
Selv om du har registrert bilen din i bilnummerdatabasen, kan du likevel få bot i følgende tilfeller:

 • Parkere på nærparkeringsplass i sone A, B og G uten tillatelse fra HMS- eller Personalavdelingen.
 • Parkere på besøksparkeringsplass i sone A og B på Gløshaugen uten å betale fullpris på 28 kr/t. Her skal du betale det samme som vanlige besøkende. Dette gjelder også for elbiler.

Elbil #

 • Alle ansatte og studenter må registrere bilen sin i bilnummerdatabasen for å kunne parkere gratis på NTNU i Trondheim.
 • Elbiler parkerer ikke gratis på Gløshaugenplatået, med mindre de har nærparkeringstillatelse innvilget av HR-og HMS-avdelingen. Nærmeste gratis parkeringsplasser for elbil er ved Hesthagen (Sone C) eller ved Valgrinda (Sone D). Om du har elbil å ønsker å parkere på Gløshaugen-platået, må du betale besøkstakst (28 kr/t)
 • Kan ikke parkere på HC- og MC-plasser.
 • Besøkende med elbil betaler vanlig besøkstakst (28 kr/t)
 • Mer informasjon om parkering og lading av elbil på NTNU.
 • På NTNUs plasser har alle ladbare motorvogner (motorvogner som helt eller delvis drives frem av elektrisk motor) anledning til å lade, men det er kun ansatte- og studenters elbiler (med EB, EK, EL og EV-skilt) som kan parkere gratis på plasser forbeholdt ansatte og studenter. Andre ladbare motorvogner (hybridbiler) betaler p-avgift.

HC-parkering #

 • Krever HC-bevis utstedt av kommunen
 • Kan parkere gratis på alle p-plasser, unntatt på MC- og elbil-ladeplasser.
 • Trenger ikke registrere seg i NTNUs bilnummerdatabase

MC/Scooter-parkering #

 • Parkerer kun gratis på skiltede MC-plasser. Det er ikke tillatt å parkere MC utenfor merkede/skiltede områder for MC/scooter.
 • Trenger ikke registrere seg i NTNUs bilnummerdatabase for å stå på skiltede MC-plasser.
 • Vanlig MC/scooter kan parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass, men må her betale avgift. For å få NTNU-rabatt må imidlertid MC/scooteren registres i NTNUs bilnummerdatabase.
 • MC-plasser er kun for MC med 2 og 3 hjul.

ATV #

 • ATV skal parkere på vanlig avgiftsbelagt p-plass og må betale avgift på lik linje som en vanlig bil.  ATV kan ikke parkeres på MC-plasser.  

Reservering av parkeringsplasser #

NTNU reserverer ikke parkeringsplasser for besøkende, men sørger for at det er riktig kapasitet for besøksplasser som er tilgjengelig. Kapasiteten kan økes etter vurdering, men det vil føre til færre parkeringsplasser for ansatt/student.
Disse er avgiftsbelagt og alle må innordne seg etter skilting på stedet. Vertskapet ved NTNU (dvs. den konkrete avdelingen som har ansvar for gjestene) må sørge for å informere om parkeringsmuligheter og eventuelt ta ansvar for å besørge transport.

Særskilte besøkende ankommer gjerne med eskorte. Dersom det foregår kontroll med parkering på dette tidspunktet må eskorten forholde seg til kontrolløren og følge de pålegg som gis.

Hvorfor har NTNU avgift på parkering? #

Parkeringsordningen på NTNU springer ut fra NTNUs miljøambisjon (pdf) som ble vedtatt i dekanmøte i 2012. Miljøambisjonen setter klare mål innen både energiforbruk, avfall, innkjøp og transport. Denne ambisjonen videreføres i NTNUs utviklingsplan for miljø for perioden 2020-2030.  Alle inntekter i forbindelse med parkeringsordningen går direkte tilbake til NTNU og videre finansiering av nye miljøtiltak.

Overordnet miljømål #

«NTNU skal være et foregangsuniversitet som benytter kunnskap fra forskningen i egen praksis for å sikre en gjennomgående miljøforsvarlig virksomhet. Dette medfører at vi skal ha full oversikt over hvor stor miljøpåvirkning virksomheten har, og synliggjøre dette overfor ansatte, studenter og omverden.
NTNU skal til enhver tid ha klare mål for hvordan miljøpåvirkningen skal reduseres.»

Delmål for transport #

«NTNU skal tilrettelegge for at ansatte og studenter kan velge et miljøvennlig transportmiddel i sin daglige reise til og fra universitetsområdene.»

Tiltak for å fremme miljøvennlige transportløsninger:

 • Bilkollektiv, firmabusskort, el-sykler m.v. skal ivareta tjenestetransport
 • Bedre vilkår for syklister med flere sykkelskur og garderober
 • Gratis parkering for elbil

Kontakt #

Spørsmål om parkeringsreglene sendes til e-vaktmester eller kontakt@campusservice.ntnu.no 

Selvhjelp #

15 Vedlegg
160993 Visninger