Parkeringsregler...

Parkering - Fakultet for medisin og helsevitenskap - MH

(Videresendt fra Parkering - Det medisinske fakultet)

Informasjon om parkering for ansatte og studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) på Øya. In English: Parking - Faculty of Medicine and Health Sciences

Ser du etter noe annet? Temaside om parkering | Sider merket med parkering

Parkeringsplasser på Øya 2019 #

Prosessen under gjelder parkeringsplassene ved NTNU og St.Olavs. Både ansatte og studenter ved fakultetet kan søke om parkeringsplass i området på og rundt Øya.

Søknadsskjema 2019 - søknadsfrist i hovedrunden er 7. februar #

Lenke til elektronisk søknad: https://pportal.cowisys.no/stolav Frist for å registrere deg som kunde: 1.februar.

Dette er en link som kan brukes på PC, iPad og alle smarttelefoner. Du trenger ikke lenger å være pålogget en St. Olav-PC for å søke eller gjør endringer i parkeringsavtalen.

Før du søker, må du først registrere deg som kunde.

Alle obligatoriske felt må være fylt ut. Disse er markert med stjerne.

Kundenavn= Fornavn og etternavn.
Passord må være på minst 6 tegn.
Brukernavn får du tilsendt, men du kan også bruke e-postadressen som brukernavn.
Du MÅ akseptere personvernerklæring nederst.
Etter fullført registrering MÅ du bekrefte e-post og mobilnr.

Det kan ta opptil 4 virkedager før brukeren er godkjent. Du får en varsel på SMS når brukeren er godkjent. Etter dette kan du søke om parkering.

Du vil også få varsel på SMS når din søknad om parkeringstillatelse er godkjent.

**Om søknadsrunden** #

 • Alle kan søke gjennom hele året, men du er ikke garantert å få ønsket plass etter hovedsøknadsrunden.
 • Hovedsøknadsrunden for parkering starter hovedsakelig i november hvert år.  
 • De som allerede har parkering må søke på nytt hvert år.  
 • Hovedsaklig gjelder parkeringen for kalenderåret, men unntak gis.
 • Du kan søke maksimum til og med 31.12.2019.

Parkeringsmuligheter i 2019: #

Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) kan tilby følgende parkeringsmuligheter i 2019 (med mulighet for endringer):

 • NTNU-plasser: MH har per dags dato 34 plasser i nærområdet på Øya; 26 plasser bak Nevro Vest og 8 plasser på vestsiden av Ceciliebrua. Krever dokumentasjon (barnehage/SFO/legeerklæring).
 • RiT-C-plasser: 70 plasser. Ligger i utkanten av sykehusområdet; Marienborg, Stavnevegen 2 og Nettbusstomta. 
 • RiT-FIN: 33 plasser. Finalebanen P-hus.
 • RUST: 2 plasser. Parkeringskjeller Handelshøyskolen
 • LEUTH: 4. plasser. Parkeringskjeller Leuthenhaven

Du MÅ legge ved dokumentasjon(barnehage/SFO/legeerklæring/arbeidsgiver) i søknaden på kategorier som krever dette (NTNU).

Søknader uten dokumentasjon blir avvist og du må søke på nytt.
Kortinformasjon for betaling av parkering må legges inn i søknaden. Det blir automatisk trukket den 1. i hver mnd. Det blir ikke trukket fra lønna lenger.

Du kan kun registrere ett registreringsnummer pr. parkeringsavtale. Skal du endre reg.nr., må du logge deg inn og endre reg.nummeret selv.

Lokalisering av «NTNU» og «RiT-C» kan bli endret i løpet av året.

Kart over sykehusområdet

Priser i 2019 #

 • NTNU  kr 650- pr. mnd.
 • RUST kr 650
 • LEUTH kr 590
 • RiT-C oblat kr 590,- pr. mnd.
 • RiT-Fin kr 1090,- pr. mnd.

Trondheim parkering bestemmer prisene ut fra gjeldende regelverk. Se prisliste i søknadsskjemaet. Eventuelle endringer skjer vanligvis ved hver hovedsøknadsrunde.

Betaling:

 • Parkering skal betales for tiden avtalen løper fra og med søknadsdato / godkjenningsdato.
  • Søker du fra f.eks 7.mars, betaler du kun for perioden 7.-31.mars.
 • Parkering skal betales ut søknadsperiodens utløp, eller ut måneden det meldes oppsigelse, det som kommer først av disse.
  • Søker du til f.eks 7.juli, betaler du i juli kun til og med 7.juli.
  • Søker du til 31.juli eller lengre og ønsker å avslutte parkering 7.juli, må du derimot betale for hele juli.
 • Månedspris er oppgitt på søknadsskjemaet og i dette dokumentet.
 • Betaling for parkering gjøres via kort i parkeringssystemet.
 • Dersom betaling ikke utføres, blir avtalen stoppet.

Kontakt #

Har du flere spørsmål om parkering kan du ta kontakt med Cicilie Nordvik ved MH.

Driftsplasser #

Fa har følgende driftsplasser:

 • D46 – bak Nevro vest (2 plasser)
 • K1-D-NTNU – ved Revmatismehuset (1 plass)


Disse parkeringsplassene kan brukes hvis man har behov for bil i tjeneste – eller ved eksternt besøk. Disse er IKKE for fast bruk (send da inn parkeringssøknad på fast plass). 

Parkeringsplassene kan bestilles ved henvendelse med Cicilie Nordvik ved MH (merkes «midlertidig parkering»)

Parkeringstillatelse blir registrert elektronisk.

Sykkelparkering på Øya #

Sykkelparkering på Øya - kart (pdf)
 

Om parkering for besøkende #

1 Vedlegg
35701 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)