Panopto...

Panopto - video quiz

Panopto - video quiz

Panopto - video quiz

Panopto videoquiz # #

I Panopto har du muligheten til å legge til quizspørsmål i videoene. Du kan benytte Multiple Choice, True/False, Multiple Select, eller Fill In the Blank. Når studentene kommer til et sted i videoen hvor det er lagt inn en quiz, blir videoen stoppet og de må svare før de kan se resten av videoen. Quiz kan kun besvares av brukere som er logget inn i Panopto. 

Lag en quiz #

 1. Åpne opptaket du vil lage en quiz for i Panopto Editor. Naviger deg frem til tidspunktet i tidslinjen hvor du vil legge til quiz. Den røde vertikale linjen viser hvor i videoen quiz blir lagt til. 

 2. I menyen på venstre side klikker du "Quizzes", deretter "Add a Quiz"
 3. Et nytt vindu vil åpnes, her kan du redigere detaljene og legge til spørsmål i din quiz. 
 4. Du kan velge mellom fire forskjellige typer spørsmålstyper: 
  True/False - Multiple Choice - Multiple Select - Fill In the Blank
 5. Multiple choice/Multiple select
  Viser flere svaralternativ, men bare et svar kan defineres som korrekt svar. Når man velger et multiple choice spørsmål er det i utgangspunktet to svaralternativ, men flere kan legges til hvis det er ønskelig ved å klikke "Add answer". Merk at det korrekte svaret må være valgt før du legger til enda et svaralternativ. Multiple select fungerer på samme måte, men kan brukes i spørsmål hvor det er flere korrekte svar. 
 6. Fill In the Blank- Stiller et spørsmål som brukeren må besvare med korrekt svar. 
 7. True/False - Gir deg mulighet til å stille True/False spørsmål.

 8. Når du er ferdig med spørsmålet, kan du legge til flere ved å klikke "Add a Question". 

 9. Hvis du vil hoppe frem eller tilbake til et spørsmål klikker du "Back" eller "Next".
   
 10. Når du har lagt til alle spørsmålene du ønsker å stille klikker du "Done".
 11. Du får nå opp et vindu med flere tilleggsvalg. Her kan du blant annet definere:

  Gi studentene mulighet til å ta quiz på nytt.
  Vise karakter etter at quizen er ferdig.
  Gi mulighet til at studenten kan se korrekte svar og forklaringer.
  Slette spørsmål (ved å klikke "X" ved spørsmålet).
  Omorganisere rekkefølgen på spørsmålene (Dette gjøres ved å bruke pilene ved spørsmålene).

Se quizresultat #

 1. For å se svarene som har kommet inn i en quiz, klikk "settings" på den aktuelle videoen.

 2. På venstre side av menyen, klikk "Quiz results".

 3. Her får man opp et sammendrag av quiz-resultatene. Det totale antallet korrekte svar, samt prosentvis inndeling av korrekte/ikke korrekte svar. 

 4. Du kan se detaljerte svar fra hver enkelt bruker.

 5. Du har også muligheten til å laste ned alle svar i en .csv fil. Ferdig eksportert .csv fil vil inkludere brukernavnet, quiznavn, spørsmål, svar og korrekthet. 

#

18 Vedlegg
963 Visninger