Panopto...

Panopto - for studenter

Målgruppe: Studenter Tema: Undervisning

English version: Panopto - for students

Panopto player - Oversikt # #

 1. Når du ser et opptak i Panopto Player vil det se slik ut:


  1: Infobar. Viser navn/dato på opptak og hvilken mappe det tilhører. Her finner du også hjelp-menyen samt muligheten for å logge ut av Panopto. 

  2: Hovedvideo og/eller lyd. Dette vil vanligvis være video av foreleser. 

  3: Søkefelt. Her kan du søke etter nøkkelord i opptaket. All tekst du ser eller hører i opptaket vil være søkbart, så lenge opptaket er definert som tilgjengelig for din bruker.

  4: Meny for innhold, undertekster, diskusjoner, notater og bokmerker. Se mer info om disse lenger ned. 

  5: Sekundærvideo, f. eks PowerPoint eller skjermbildeopptak. Her kan det være flere kilder å velge mellom, du vil da få opp knapper til høyre for "Quality"-knappen hvor du kan hoppe mellom kildene. Disse vil være merket med "Camera" eller "Screen", avhengig av hva slags kilde det er snakk om. I noen tilfeller kan denne funksjonen være låst av den som har lastet opp videoen, det kan spesielt skje i tilfeller hvor videoskaperen vil at man skal kun se en av kildene på et bestemt tidspunkt. 

  6: Videospillerkontroll. Knapper for play/pause, lyd, undertekster, avspillingshastighet, kvalitet og valg av sekundærvideo (i de tilfeller man kan velge mellom flere). 

  7: Miniatyrbilder fra videoen, med tidspunkt.

Panopto player - Contents/Captions/Discussion/Notes/Bookmarks #

 • Contents: Viser en oversikt over innholdet i opptaket. Hvis opptaket inneholder slides fra PowerPoint/Keynote vil disse listes opp her med tittel og tidspunkt. Ved å klikke på de forskjellige titlene kan du hoppe direkte til det punkt i opptaket hvor slide vises. Eventuelle quiz i opptaket vil også listes her. 
 • Captions: Undertekster. Her listes alle undertekstene samt tidspunkt for disse. Som ved contents er disse klikkbare, så du kan klikke deg frem til det punkt i videoen hvor spesifikke ting blir sagt. Denne funksjonen vil kun vises om den som har lastet opp opptaket har tekstet videoen. 
 • Discussion: Her kan seere legge igjen spørsmål eller kommentarer til opptaket. Merk at disse vil vises offentlig. Hvis man lager et innlegg i discussions vil man ha mulighet til å redigere eller slette dette i ettertid. Mer info om discussions finner du her (engelsk).
 • Notes: Her kan du skrive ned eventuelle notater du har angående opptaket. Notater blir tilknyttet tidspunkt i opptaket, dette bestemmes av hvor i opptaket du er når du skriver selve notatet. Mer info om notater finner du her (engelsk).
 • Bookmarks: Bookmarks lar deg lagre tidspunkt i forskjellige videoer du ønsker å gå tilbake til ved et senere tidspunkt. Mer info om bookmarks finner du her (engelsk). 
  0 Vedlegg
  829 Visninger