PBL-undervisning ved medisinstudiet – MH

(Videresendt fra PBL-portalen ved DMF)

NB: Denne siden trenger oppdatering. Bruk Blackboard på ditt emne. (studieprogramleder 19. augustet 2018)

PBL-systemet (Problem basert læring) er kun i bruk ved Fakultet for medisin og helsevitenskap. Systemet huser PBL-oppgaver i alle medisinsemester. Evaluering og oppmøtestatistikk skjer også via PBL-systemet. 

Innlogging #

Hvem skal logge på? #

Når oppgaven skal gjennomføres er det viktig at en av studentene på gruppa logger seg inn med sitt brukernavn og passord. Systemet vet hvilken gruppe studentene er medlem av og vil registrere svarene på rett gruppe. Hvis veileder allerede har logget seg på, må nettleseren stoppes og startes på ny slik at en av studentene i gruppa kan logge seg på.

Bytt mellom veileder innlogging og gruppe innlogging #

På grunn av tekniske begrensninger i nettleserene er det ikke mulig å endre bruker uten at nettleseren stoppes og startes pånytt. For å få gruppeinnlogging må en av studentene logge på med sitt personlige brukernavn og passord. 

Få hjelp #

Få hjelp ved å kontakte Orakeltjenesten.

En typisk PBL-sesjon  #

Slå på og logg inn på PC’n #

En av studentene slår på og logger inn på PC’n. Hvis det er problemer med å logge inn på selve PC’n la en av de andre studentene prøve. Hvis det ikke hjelper sjekk at nettverkskabelen er ordentlig koblet i veggkontakten og i PC’n. Hvis dette ikke hjelper meld fra på epost orakel@ntnu.no. I skrivende stund kan ikke fast ansatte logge seg inn på selve PC-ene på grupperommene. La en av studentene logge inn på selve PC-en.

Finn og utfør oppgaven. #

  1. Gå til PBL-systemet via pekeren på Innsida eller ved å skrive inn adressen https://pbl.medisin.ntnu.no.  En av studentene logger seg på Innsida med eget brukernavn og passord.
  2. Trykk på Logg inn og dere vil få en liste over alle oppgavene i terminen.
  3. Velg oppgave og utfør denne.

Navigering gjennom oppgaven skjer ved hjelp av knapper på nederste menylinje eller i sidetreet til venstre i skjermen. Systemet kjenner alle gruppene og vil automatisk registrere svar og progresjon fra gruppen. Alle medisinstudenter kan se alle oppgaver i alle terminer.

Systemet skal velge rett termin i utgangspunktet, men sjekk at dette stemmer.

Evaluering av oppgaven #

Evaluering av oppgaven er obligatorisk for grupper i medisinstudiet og skjer etter at man har gått gjennom kommentarsiden. Man kommer til evalueringssiden ved å trykke på status for oppgaven i oppgavelista.

NB:  En av studentene på gruppa må være innlogget for at gruppa skal kunne evaluere. Det er ikke mulig å evaluere oppgaven når en veileder er innlogget.

Oppmøteliste #

OBS. For IIC og IID gjelder spesielle forhold. 

En gang i løpet av en sesjon må veileder logge seg inn på systemet for å fylle ut oppmøtelisten. Når veileder er innlogget vil det dukke opp en ekstra kolonne til høyre i listen over oppgaver. Fra denne kolonnen kan veileder velge ikonet for oppmøteliste og registrere hvem som er tilstede.Denne operasjonen kan bare gjøres en gang, så det er viktig at utfyllingen blir korrekt og det er kanskje smart å gjøre det mot slutten av sesjonen.

Oppmøteliste IIC og IID #

I IIC og IID følger ikke veilederne gruppene så da kan ikke systemet vite hvem som er veileder til enhver tid. Derfor har vi gjort det sånn at gruppene selv kan få frem og føre oppmøtelistene. Listene skal føres med veileder tilstede, de kan bare fåes frem en gang og kan ikke endres hverken av student eller veileder i ettertid.

Starte på nytt med en oppgave/Nullstille besvarelse #

Hvis studentene ønsker det, kan veileder nullstille gruppens besvarelse. Da fjernes alle svar fra gruppen på den aktuelle oppgaven og status settes til Ikke besvart. Også en eventuell evaluering fjernes. Så ikke gjør dette med mindre dere finner ut at besvarelsen inneholder feil som skyldes misforståelser eller andre uheldige omstendigheter. Se på det som en nødstoppknapp.

I IIC og IID er det studentene selv som nullstiller oppgavene.

NB. Oppmøte fjernes ikke ved nullstilling av besvarelse. Det er mao ikke mulig å fikse feil ført oppmøte ved å nullstille besvarelsen.

Ofte stilte spørsmål #

Hvor finner vi oppgavene? #

Vi har svart feil på oppgaven eller evalueringen, hvordan endrer vi på dette? #

  • Veileder må logge inn på systemet og bruke resetknappen for den aktuelle øvingen. Oppgaven kan så utføres på nytt etter at en av studentene har logget på. NB: Oppmøte påvirkes ikke av dette.

Vi har gjort feil på oppmøtelisten, hva nå? #

  • Ta kontakt med Orakeltjenesten for å få hjelp til å fikse på feil ført oppmøte.

Hvordan kan vi få større skrift på skjermen? #

  • Trykk på innstillinger øverst i venstre hjørne og velg den skriftstørrelsen dere vil ha.

Vi har svart feil på oppgaven eller evalueringen, hvordan endrer vi på dette? #

  • Veileder må logge inn på systemet og bruke resetknappen for den aktuelle øvingen. Oppgaven kan så utføres på nytt etter at en av studentene har logget på.NB oppmøte påvirkes ikke av dette.  

Hvem kan oppdatere oppgavene? #

  • Det er den som i utgangspunktet har laget oppgaven som eier den og kan endre på den. I tillegg kan eieren gi en eller flere andre personer tillatelse til å endre/oppdatere den.
0 Vedlegg
46213 Visninger
Gjennomsnitt (2 Stemmer)