Påskjønnelser og gaver til ansatte

Her finner du oversikt over retningslinjer for påskjønnelser og gaver til ansatte. 

Lik behandling #

Ansatte ved NTNU mottar i ulike sammenhenger gaver/påskjønnelser fra arbeidsgiver. Det viktigste prinsippet for tildeling av gaver er at alle ansatte skal behandles så likt som mulig.

Retningslinjene skal ikke være et hinder for at ansatte får oppmerksomhet, eller at andre begivenheter markeres når det er ønskelig.

Anledning og gavetype  #

 • 25 års sammenhengende tjeneste = Gave/gavekort ca. kr 3.000.
 • Åremålsdag 50 år = Gave/gavekort ca. kr 1.500.
 • Åremålsdag 60 år= Gave/gavekort ca. kr. 1.500.
 • Åremålsdag 70 år= Gave/gavekort ca. kr. 1.500.
 • Fratreden som pensjonist etter minst 3 år= Gave/gavekort ca. kr. 3.000.
 • 40 års sammenhengende tjeneste= Gave/gavekort ca. kr. 5.000.
 • Alvorlig sykdom= Blomster.
 • Begravelse= Krans/bårebukett etter vanlig skikk

Hvem kan motta gaver? #

Som ansatt regnes faste og midlertidig ansatte i hel- og deltidsstillinger. Ansatte i bi-stillinger regnes ikke som en del av ordningen, men påskjønnelse kan gis etter særskilt vurdering.

Hvis du har hatt lov- og avtalefestet permisjon er du en del av ordningen dersom du kommer tilbake i stillingen når permisjonen er over. Det samme gjelder dersom du blir pensjonist ved permisjonstidens utløp.

Gavekort må ikke kunne innløses i kontanter.

Fakultetenes ansvar #

I forbindelse med begravelser er det fakultetene/enhetene selv som har ansvar for innkjøp av krans eller bårebukett fra arbeidsgiver, samt arrangerer minnestund om det er aktuelt. Hvis det er ønskelig at rektor/prorektor deltar i begravelsen må sekretariatet kontaktes

Rutiner: #

 • Det er den ansattes nærmeste leder som er ansvarlig for at den ansatte får påskjønnelser og gaver i tråd med retningslinjene og i samsvar med god personalpolitikk.
 • Fakultetene/avdelingene er selv ansvarlig for å holde oversikt over ansatte som skal ha oppmerksomhet, samt å kjøpe inn gave eller gavekort og bestille blomster. Kostnadene belastes den enkelte enhet.
 • Det er anledning til kjøpe gaveartikler som er spesielt laget til dette formålet. Les mer om NTNUs rammeavtale
 • Det er også mulig å kjøpe en gave i samråd med den ansatte. Ved alle gaver fra NTNU som arbeidsgiver skal det legges ved et kort med hilsning fra rektor. Dette gjelder ikke ved kjøp av blomster i forbindelse med alvorlig sykdom, og ved kjøp av krans/bårebukett ved begravelse.
 • Den enkelte enhet arrangerer enkel tilstelning for overrekkelse av påskjønnelsen/gavene. Utgiftene skal dekkes innenfor det enkelte enhets ramme.

Kontakt #

Lokal HR-medarbeider

NTNU-gaver og kort bestilles her

0 Vedlegg
11137 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)