English version – OxMetrics

Programinformasjon #

OxMetrics er en familie av programvarepakker som gir en integrert løsning for økonometrisk analyse av tidsserier, prognoser, finansiell modellering og statistisk analyse av tverrsnitt og paneldata.

Lisensinformasjon #

Site license: Tilgjengelig for Windows.

Benyttes av Fakultet for økonomi (Institutt for samfunnsøkonomi).

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør: #

Leverandørinformasjon #

Produsent: Se mer om OxMetrics hos Timberlake Consultants Ltd.


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

0 Vedlegg
1978 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)