Overtid

Her finner du info om overtidsgodtgjørelse og hvordan du registrerer overtid i HR-portalen. Gjelder for deg som IKKE registrerer arbeidstiden din i MinTid. Hvis du registrerer arbeidstid i MinTid, registrerer du også overtid der.

Les mer om overtid og avspasering

Temaside om Lønn | Sider merket med lønn | Alt om overtid og avspasering

Overtid #

Overtiden må på forhånd avtales med din leder og skal føres i HR-portalen. Du er ansvarlig for å sende overtidsskjemaet innen fristen for utbetalingen av lønn.

Pålagt overtidsarbeid godtgjøres med timelønn + et prosentvis tillegg som følger:

 • 50% tillegg frem til kl. 20.00, og mellom 06.00 og ordinær arbeidstids begynnelse
 • 100% tillegg 
  • mellom kl. 20.00 og 06.00 på hverdager
  • fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 06.00
  • hellig-/og høytidsdager 

Overtid som ikke er i direkte forlengelse av vanlig arbeidstid, godtgjøres fra og med det tidspunkt den ansatte er disponibel på arbeidsplass og til og med det tidspunkt den ansatte forlater arbeidsplassen.

Dette gjelder også overtid som følge av vaktutkalling. Dersom ansatte tilkalles hjemmefra for å utføre overtidsarbeid, betales det for 2 timer selv om arbeidet utføres på kortere tid.

Registrer overtid i HR-portalen  #

 Logg inn i HR-portalen

Får du ikke opp skjemaet? Sjekk om det kan skyldes nettleseren eller pop-up-blokkering.

Velg «Min mappe» på forsiden.

 1. Klikk på «Oppgaver» oppe til venstre
 2. Velg «Nytt skjema» 
 3. Velg «Variable tillegg og trekk»

Du kommer nå rett inn i skjemaet der dine opplysninger allerede er lastet opp.

Dersom overtid skal belastes et annet k-sted, eller tilføyes prosjekt- eller analysenummer, må du åpne feltet «Belastning av kostander/Overstyr kontering». Du trenger ikke fylle ut for «Art». Skjemaet henter automatisk riktig art dersom det ikke er fylt ut noe her.

Neste side viser en oppsummering av de opplysninger som er registrert i skjemaet:

Overtidsbetaling #

Du kan få overtidsbetalt for pålagt arbeid utenom normal arbeidstid. Les mer om overtidsgodtgjørelse.

Overtid og avspasering #

Les mer om overtid og avspasering

Kontakt #

Ved spørsmål kontakt HR-medarbeider ved din enhet eller nærmeste leder.

Sist oppdatert/redigert 17.04.2018

7 Vedlegg
37359 Visninger
Gjennomsnitt (3 Stemmer)