Overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere NTNU

Denne siden inneholder en veiledning angående overgangsbestemmelser, jf. ny studieforskrift § 8-2 for studenter ved tidligere NTNU i Trondheim.

Veiledningen er utarbeidet av seniorrådgiver Anne Marie Snekvik.

Sist oppdatert 19.09.2016.

Veiledning angående overgangsbestemmelser for studenter ved tidligere NTNU, jf. ny studieforskrift § 8-2 #

1. § 8-2 (1) Utfyllende regler fastsatt etter tidligere studieforskrift #

Ved tidligere NTNU har fakultetene og rektor fastsatt utfyllende regler til den tidligere studieforskriften. Disse inneholder bl.a. bestemmelser om gjennomføring av vurderinger underveis i studiet. Begrepet delvurdering har ikke tidligere vært definert ved NTNU og kan brukes på annen måte i utfyllende regler etter den tidligere studieforskriften. Bestemmelsene i utfyllende regler om gjennomføring av vurderinger underveis i studiet gjelder ut studieåret 2016/17.  Utfyllende regler vil etter hvert bli revidert i forhold til ny studieforskrift og vil gjelde fra studieåret 2017/18.

Når det gjelder andre bestemmelser i utfyllende regler, så gjelder disse så framt de ikke er i strid med den nye studieforskriften senest ut studieåret 2016/17.

2. Tap av studierett #

Ny forskrift § 3-3
Tap av studierett

For studenter som er tatt opp ved NTNU før 01.01.16 skal det regelverket som er til gunst for studenten legges til grunn ved tap av studierett hvis gammel og ny studieforskrift er i konflikt. Dette gjelder uten tidsbegrensning.

Den tidligere studieforskriften har bestemmelser om tap av studierett i § 4 nr. 3, 4 og 5. Fakultetet vurderer hvilket regelverk som blir mest gunstig for studenten i hvert enkelt tilfelle.

Studenter som er tatt opp før 01.01.16 vil ikke miste studieretten pga at antall forsøk er brukt opp, men bestemmelsen om begrensning i antall forsøk i ny forskrift § 5-4 vil gjelde fra studieåret 2016/17.

3. Oppflytting i årskurs - teknologi (siv.ing.studier) #

Den tidligere studieforskriften ved NTNU hadde bestemmelser i § 4 nr. 3 om oppflytting i studieprogrammer som var inndelt i årskurs. Bestemmelser om krav til studieprogresjon kan etter ny forskrift fastsettes av den som har myndighet til å vedta studieplan, jf. § 4-2 (1).

Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS) har den 14.01.2016 (FUS-sak 09/2016) vedtatt at bestemmelsen som var fastsatt i den tidligere studieforskriften fortsatt skal gjelde for teknologi (siv.ing. studier)   

Dette innebærer at for å kunne bli flyttet opp i neste årskurs må studenten ikke stå igjen med mer enn 22,5 studiepoeng fra de to foregående årskurs. Studenter som skal gå videre til 4. årskurs kan heller ikke gjenstå med emner fra 1. årskurs. Studenter som skal gå videre til 5. årskurs kan ikke gjenstå med emner fra 1. og 2. årskurs. Fakultetet selv kan dispensere fra bestemmelsene i spesielle tilfeller

4. Tre-gangers regelen #

Ny forskrift § 5-4 (2) Tre-gangers regelen – antall forsøk før studieåret 2016/17 medregnes ikke. 

Etter den nye studieforskriften har studenten tre forsøk til eksamen, med adgang til å søke om et fjerde forsøk og et femte forsøk ved særskilt behov.  

Den tidligere studieforskriften ved NTNU hadde ingen begrensninger i antall forsøk ved stryk. For studenter som er tatt opp ved NTNU før 01.01.2016 vil forsøk telles fra og med studieåret 2016/17. Dette betyr at de starter på 0 fra studieåret 2016/17. Dette gjelder også der studenten har bestått emnet og ønsker å forbedre karakteren.

FAQ om tregangers-regelen

 1. Gjelder tre-gangeres regelen (forsøk til eksamen) for den som er tatt opp før 1. januar 2016?
  Tre-gangers regelen gjelder for alle studentene i nye NTNU. Men for studenter som var tatt opp ved NTNU før 1. jan. 2016 telles forsøk først fra og med studieåret 2016/17. Med andre ord de starter på 0 fra og med studieåret 2016/17. De starter på 0 også om de har bestått emnet fra før, dvs om de ønsker å forbedre karakteren. 
 2. Hva med utsatt eksamen (og kont i august) – teller den som et forsøk?
  Ja, utsatt eksamen (og kont i august) teller som et forsøk på lik linje med andre eksamener. 
 3. Hva med studentene som var tatt opp ved de tidligere høyskolene?
  De har hatt tre-gangeres regelen etter tidligere studieforskrifter og får medregnet forsøk de har brukt både før og etter at institusjonene ble slått sammen.
 4. Hva hvis en student på de tidligere høyskolene har tatt emner på NTNU før fusjonen. Hvor mange forsøk får han/hun?
  Disse tilfellene blir behandlet på samme måte som studenter som ble tatt opp ved NTNU før 1. jan. 2016, dvs. antall forsøk telles fra og med studieåret 2016/17 for det aktuelle emnet. 
 5. Hva hvis en student trekker seg etter at eksamen har startet og ikke leverer besvarelse, vil han/hun da bruke et forsøk?
  Fra og med studieåret 2016/17 vil dette telle som et forsøk også for studenter som var tatt opp ved NTNU før 01.01.2016.
 6. Hva hvis studenten blir syk under selve eksamen, vil det telle som et forsøk?
  Hvis studenten blir syk under selve eksamen, må han/hun varsle eksamensinspektøren og deretter oppsøke lege og få legeattest på at han/hun måtte avbryte eksamen på grunn av sykdom. Studenten kan deretter søke om å få dette godkjent som gyldig fravær. Gyldig fravær på eksamen vil ikke telle som et forsøk.

Kontakt #

Har du spørsmål til noe av innholdet på denne siden, ta kontakt med seniorrådgiver Anne Marie Snekvik

0 Vedlegg
5851 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)