Tilbake

Overgangsbestemmelser for studenter i Ålesund - studieåret 2016-17

Studieåret 2016-17 #

Vi viser til ny forskrift: § 8-2. Overgangsbestemmelser.

I punkt 1 står det:

” Der utfyllende regler gitt etter tidligere studieforskrift fastsetter hvordan vurderinger skal gjennomføres gjelder dette senest ut studieåret 2016/17.”

I punkt 2 står det:

" For øvrig gjelder utfyllende regler fastsatt etter tidligere studieforskrift, så framt de ikke er i strid med den nye studieforskriften, senest ut studieåret 2016/17.”

Da høgskolen ikke har hatt utfyllende regler til sine studieforskrifter, er det emnebeskrivelsen for emnet som vil regulere studentenes rettigheter i forhold til utsatt eksamen og klagerett.

Studierett #

Ny: § 3-3 Tap av studierett (1) #

Studenter tatt opp på en bachelorgrad før høsten 2016 vil beholde sin studierett inntil to år utover normert tid. Ellers gjelder kapittel 3. Studierett og permisjoner i ny forskrift.

Vurdering (eksamen) #

For eksamen gjelder ny forskrift, hvis ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen vedr. utsatt eksamen for andre vurderingsformer enn skriftlig skole eksamen og muntlig eksamen.

Det samme gjelder forbedring av karakter, delvurderinger og klage på karakterfastsettelsen.

Ny: § 5-6. Vurdering #

(3) Ny vurdering ved ikke bestått #

Emnebeskrivelsen eller utfyllende regler fastsetter hvilke vurderinger som må tas opp igjen når studenten ikke har bestått emnet.

Ved gjentak må studenten forholde seg til gjeldende emnebeskrivelse.

(4) Forbedring av karakter #

Studenter som ønsker å forbedre karakter i et emne, fremstiller seg til ordinær vurdering. Det er beste karakter som blir gjeldende.

Der karakteren fastsettes på grunnlag av flere vurderinger, må alle tas opp igjen. Emnebeskrivelsen kan fastsette at en student som ønsker å forbedre karakter i emnet, kan ta opp den enkelte delvurdering.

Ny: § 6-2. Begrunnelse for og klage på karakter #

Emnebeskrivelsen kan fastsette at klageprosedyre kan finne sted allerede etter separat delvurdering når resultatet er til hinder for videre progresjon i semesteret.

Kontakt #

Rådgiver Anne Lise Grande

0 Vedlegg
3143 Visninger
Gjennomsnitt (0 Stemmer)