Overgang mellom studieprogram

Rektor fastsetter, i samråd med fakultetene, hvilke studieprogram det skal kunne søkes overgang til for studenter som er tildelt studierett ved et studieprogram eller årsstudium ved NTNU. Søker du overgang til flere studieprogram må du prioritere mellom studieprogrammene.  Dersom det er flere som søker overgang enn det er ledige plasser, rangeres det etter konkurransepoeng som ved ordinært opptak.

Hvis du er tatt opp til et studieprogram eller årsstudium ved NTNU, kan du søke overgang til et annet studieprogram dersom:

  • du har fått studierett ved NTNU gjennom ordinært opptak, møtt til studiestart og registrert deg på det studieprogrammet du ble tatt opp på
  • du fyller opptakskravet (kvalifikasjonskravet) til studieprogrammet.

Studenter som går i sitt siste semester i et bachelorprogram, kan ikke søke intern overgang til annet bachelorprogram men henvises til å søke via Samordna opptak.

Overgang til femårig master i teknologi/sivilingeniør

  • Det vil ikke være mulig å få innvilget søknad om overgang til første årskurs. Skal du starte i første årskurs må du søke via Samordna opptak
  • Hvis du har bestått færre enn 22,5 studiepoeng i første semester i første årskurs vil du få avslag på søknaden om overgang og må søke via Samordna opptak
  • Hvis du skal få innvilget søknad om overgang kan du ikke gjenstå med mer enn 22.5 studiepoeng fra første årskurs (inkludert kontinuasjonseksamen).

For å få innvilget søknad om overgang til nytt studieprogram/linje må du kunne plasseres i andre årskurs eller høyere, ved studiestart kommende høstsemester. Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Det betyr at dersom du gjenstår med mer en 22,5 studiepoeng fra første årskurs etter en eventuell kont i august så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til treårig bachelor ingeniør

  • Det vil ikke være mulig å få innvilget søknad om overgang til første årskull. Skal du starte i første årskull må du søke via Samordna opptak
  • Det vil ikke være mulig å søke intern overgang mellom studiebyene innenfor det samme studieprogrammet.

For å få innvilget søknad om overgang til nytt studieprogram/linje, må du kunne plasseres i andre årskull eller høyere ved studiestart kommende høstsemester. Ettersom sensur for vårsemesteret ikke har falt før svar på søknad om overgang gis, vil du kunne få en betinget overgang. Det betyr at dersom du gjenstår med studiepoeng fra første årskull etter en eventuell kont i august og ikek kan plasseres i andre årskull, så vil ikke overgangen bli innvilget.

Overgang til lektorprogrammer                         

Det er mulig å søke overgang mellom lektorprogrammene.  Det betyr at for å søke overgang til et lektorprogram må du være tatt opp til et annet lektorprogram. Det er nye bestemmelser i nasjonal rammeplan for lektorutdanning som setter begrensninger i forhold til dette.


Når får du svar på din søknad om overgang?
Du vil få svar på søknad om overgang innen utgangen av mars.  Hvis du ikke får innvilget overgang kan du søke Samordna opptak om opptak til nytt studieprogram  innen 15. april.

Reglementet for overgang mellom grunnutdanninger finnes i Forskrift om opptak til studier ved NTNU , §36-38. Lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-25-1051.

0 Vedlegg
43962 Visninger
Gjennomsnitt (4 Stemmer)